Smaller Default Larger

Přímé výdaje na vzdělávání: 12 223 000 Kč

Prostředky na platy pedagogických pracovníků 6 918 000 Kč
Prostředky na platy nepedagogických zaměstnanců 1 869 000 Kč
Ostatní osobní náklady pedagogických zaměstnanců 27 000 Kč
Zákonné odvody 2 997 000 Kč
Příděl do FKSP 176 000 Kč
ONIV - přímý 191 000 Kč
ONIV - náhrady 45 000 Kč


Příspěvek zřizovatele na provoz: 2 600 000 Kč

Základní škola a mateřská škola 2 200 000 Kč
Školní jídelna 400 000 Kč