Smaller Default Larger

Mateřská škola

V Sluníčka se v únoru zaměřila na  témata: Zima a zvířátka v zimě, zimní sporty, na Arktidu a Antarktidu a v posledním týdnu na oslavy masopustu. Rozvíjeli jsme u dětí předčtenářskou a předmatematickou gramotnost. Děti si upevnily návyky při grafomotorickém cvičení, správně pracovaly s výtvarným materiálem. Upevnily stříhání a lepení.

Sluníčka se v tomto měsíci věnovala svátku Tří králů. Dozvěděla se, jak se jmenovali, jak vypadali i si na ně zahrála. Děti zakoledovaly v ostatních třídách MŠ, ve školní jídelně a žákům v 1. třídě ZŠ. Dále jsme se věnovali tématu: Lidské tělo + zdraví. Dozvěděli jsme se, proč je důležitá v našem životě hygiena, životospráva, pravidelný pohyb a jak se snažit předcházet různým zraněním a nemocem.

Začátkem prosince se Sluníčka prezentovaly na mikulášské besídce v KD v Miloticích, kde zahrály pohádku O dvanácti měsíčkách. V tomto měsíci MŠ a ZŠ navštívil a odměnil sv. Mikuláš dne 5. 12. 2022. Postupně jsme si s dětmi zapalovali 4 adventní svíčky, společně si vyzkoušeli některé vánoční zvyky, tvořili vánoční přáníčka a ve spolupráci se školní jídelnou jsme upekli perníčky.

Listopad se nese v podzimním duchu a tak se Sluníčka zaměřila na listopadové zvyky a tradice. Začali jsme svátkem zesnulých. Děti si připomněly, jak se tento svátek slaví nejen u nás, ale i v zahraničí. Při té příležitosti jsme si udělali výzdobu ze strašidelných dýní a zapálili svíčku za zesnulé, na které s láskou vzpomínáme.

Sluníčka se v  říjnu věnovala podzimu. Vyprávěli jsme si o podzimním počasí, zjišťovali, jak se tvoří déšť, mlha a vítr. Na environmentální zahradě jsme hrabali listí a upravovali záhony, o které se celoročně staráme a pěstujeme na nich zeleninu. Protože je s podzimem spojené vinobraní, navštívili jsme vinařství Maňák a statek v Žádovicích, kde nám ukázali, jak se zpracovávají hrozny a co všechno z nich vzniká.

Ani jsme se nenadáli a prázdniny utekly jako voda. Některé děti se do školky mezi Sluníčka těšily více, jiné méně. Během adaptačního období si děti postupně zvykají na nové prostředí třídy, nové kamarády a paní učitelky.

Na začátku školního roku se děti zaměřovaly na seznámení se s pravidly třídy, zásadami správného chování v MŠ i na veřejnosti, vyprávěly si o rodině a v neposlední řadě se zaměřily na rozpoznávání různých druhů ovoce a zeleniny, které měly možnost ochutnat.

Naše mateřská škola se zaměřila na zlepšení pedagogické diagnostiky a ve spolupráci s Kyjovským Slováckem v pohybu a v rámci inovace ve vzdělávaní v kontextu digitalizace Národního plánu obnovy pořídila diagnostický nástroj iSophi, iSophi SMART a tablety.