Smaller Default Larger

Mateřská škola

Sluníčka v květnu  oslavila svátek maminek a přichystala si pro ně vystoupení, které se konalo 8.5 na KD v Miloticích. Představili jsme se s operkou Budulínek. Protože se nám v květnu příroda krásně probudila, zaměřili jsme se na hmyz, který můžeme v přírodě vidět. Děti měly možnost si prohlédnout hmyz ve speciálních pozorovacích nádobách.

V dubnu se děti ze Sluníček mohly těšit na spoustu akcí a zajímavých témat, o kterých jsme si v MŠ následně povídali. Navštívili jsme vinařství Krist, kde děti viděly, jak se víno uskladňuje, lahvuje a následně může jít do prodeje. Jako svačinku jsme ve vinařství dostali koláček a šťávu z hroznů, která nám moc chutnala a za kterou moc děkujeme. Následně jsme navštívili firmu Eurookna Pražák, kde jsme také měli možnost nahlédnout do výroby. Ani tady jsme neodcházeli s prázdnou a dostali jsme dřevěné kostky poskládané z různých druhů dřeva.

Sluníčka se zaměřila na roční období jaro a vše s ním spojené. Naučili jsme se poznávat jarní květiny, řekli si, jaké tradice nás na jaře čekají a využívali jsme krásných slunečních dní na školní zahradě. Protože předškolní děti brzo čeká zápis do ZŠ, začaly pro ně intenzivnější přípravy.

Sluníčka si měsíci únoru povídala o zimě u nás a na Antarktidě. Na environmentální zahradě jsme nasypali ptáčkům zrní do krmítek. Dále jsme hledali zvířecí stopy na vycházce, upevňovali početní představy, podporovali spolupráci při skupinových činnostech, rozvíjeli grafomotoriku a kresbu.