Smaller Default Larger

Mateřská škola

Na začátku ledna se Sluníčka nadále těšila z nových vánočních dárků a s radostí sdílela zážitky z Vánoc. Na Vánoce jsme navázali povídáním o svátku Tří králů a o tradicích s ním spojených. Dalším tématem v měsíci lednu bylo lidské tělo, smysly a zdravý životní styl, kdy si děti zábavnou formou osvojily poznatky o lidském těle, z jakých částí se skládá a jakým způsobem o něj můžeme pečovat.

Měsíc prosinec byl pro Koťátka bohatý na události. První den v měsíci se všichni předškoláci zúčastnili sportovního programu v tělocvičně.

S příchodem listopadu se jako každý rok v Miloticích slavily hody. Koťátka si to připomněla zpěvem hodových písní a povídáním o naší krásné obci. V tomto měsíci se také děti dověděly spoustu nových informací o České republice. Poslechly si českou hymnu a vytvářely českého lva z papíru.

Motýlci

V říjnu jsme si všímali měnící se přírody a přicházejícího nádherného podzimu, didaktické činnosti byly podřízeny tematickému bloku Příroda kolem nás a konkrétním tématům Tiše, tiše ježek spí, Les je jako pohádka a Leť, můj draku vysoko. Přírodu jsme si užili na zahradě a při vycházkách do polí.

Po letních prázdninách nastal dlouho očekávaný čas školky a školy. Tento školní rok čekala jak nás učitele, tak děti změna a to ve věkovém rozložení tříd. Z důvodu velkého počtu předškolních dětí vznikly heterogenní třídy (věkově smíšené).

V červnu jsme se ve třídě Sluníček pomalu chystali a těšili se na prázdniny. S tímto je spojené i nutné poučení o bezpečnosti během prázdninových aktivit, ve kterém nám pomohla zdravotnice z Červeného kříže. Ukázala nám, jak postupovat při možném zranění, které by mohlo v létě nastat a poučila nás, jak se v takových situacích chovat.

Sluníčka v měsíci květnu čekala spousta akcí. Jako první se nám představilo divadlo Barborka se sérií pohádek o slušném a kamarádském chování. Hned další týden jsme s žáky 1. třídy ZŠ, jeli na školní výlet do Hájenky v Břeclavi, kde děti čekalo dobrodružství s Harrym Potterem a jeho kamarády, diskotéka a návštěva dětského lanového centra – Lanáček.