Smaller Default Larger

Sluníčka v říjnu

V říjnu jsme se ve třídě „Sluníček“ zaměřili na témata: Vyletěl si pyšný drak, ježek a jeho kamarádi, plody podzimu a podzimní rozjímání.


K daným tématům jsme volili metody a formy vzdělávání, které u dětí rozvíjejí dovednosti a vědomosti. Při práci s výtvarným materiálem jsme se snažili tvořit ve skupinách, ale i individuálně s každým dítětem. Děti si také naučily písně i básně s podzimní tématikou. Při pobytu venku, jsme sbírali přírodniny a vytvářeli různé výrobky (zvířátka, houby, lesní skřítky). Tento měsíc jsme rozvíjeli pohybové dovednosti v tělocvičně a zároveň plnili úkoly k projektu.
Dne 3. 10. 2017 do MŠ přijelo divadlo Lenky Sasínové. Pohádky se dětem velmi líbily. Závěrem měsíce jsme si s dětmi vyprávěli o blížících se hodových slavnostech, na které se už všichni těší. :-) 

 

Koťátka v říjnu
Tématy našich říjnových aktivit byly barvy podzimu, změny počasí, létající draci, ježci i některé události, které v tomto období slavíme (Halloween vs. „Dušičky“, hody v Miloticích i sv. Martin).
O všem jsme si nejen povídali (přičemž vycházíme zejména z osobních zkušeností dětí), ale také jsme si je pohybově i výtvarně ztvárnili, sbírali jsme listy a pozorovaly, jak se liší tvarem i barevně, … Stejně tak jsme si všímali rozdílů mezi létajícími draky, které děti přinesli ukázat z domu a které jsme zkoušeli na školním hřišti pouštět.
Na vycházce k rybníku jsme sledovali a pojmenovávali nejen ptáky, které jsme cestou viděli a slyšeli, ale díky spoustě poražených stromů se děti dozvěděly i řadu novinek o stromech.
Moc se dětem líbilo i divadlo paní Sasínové, které jim hned v úvodu připomnělo naše „zářijové téma“, tedy plody podzimu.

Motýlci v říjnu
Ve třídě Motýlků jsme se v říjnu věnovali tematickému bloku – Jsme součástí přírody.
Povídali jsme si a výtvarně, hudebně a pohybově jsme si ztvárnili co se nám urodilo na zahrádce, poznávali jsme barvy a vůně podzimu, učili jsme se poznávat ovoce, zeleninu a lesní zvířata.
Pracovali jsme také s přírodninami – listy, bramborami a kaštany.

 

Koťátka (1)
Koťátka (2)
Koťátka (3)
Koťátka (4)
Koťátka (5)
Koťátka (6)
Koťátka (7)
Koťátka (8)
Koťátka (9)
Koťátka (10)
Koťátka (11)
Koťátka (12)
Koťátka (13)
Koťátka (14)
Koťátka (15)
Koťátka (16)
Koťátka (17)
Motýlci (1)
Motýlci (2)
Motýlci (3)
Motýlci (4)
Motýlci (5)
Motýlci (6)
Motýlci (7)
Motýlci (8)
Motýlci (9)
Motýlci (10)
Motýlci (11)
Motýlci (13)
Motýlci (14)
Motýlci (15)
Motýlci (16)
Motýlci (17)
Motýlci (18)
Sluníčka (1)
Sluníčka (2)
Sluníčka (3)
Sluníčka (4)
Sluníčka (5)
Sluníčka (6)
Sluníčka (7)
Sluníčka (8)
Sluníčka (9)
Sluníčka (10)
Sluníčka (11)
Sluníčka (12)
Sluníčka (13)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47