Vytisknout

1. TŘÍDA: SLUNÍČKA
V měsíci listopadu jsme se s dětmi věnovali podzimním tématům. Seznamovali jsme se s různými plody podzimu (kaštany, žaludy, oříšky, dýně, houby…) a vytvářeli z nich různé výrobky.

Hráli jsme didaktické hry, které u dětí vzbuzovaly zájem o téma. Také jsme se zaměřili na výtvarné činnosti a využily různé techniky ke ztvárnění podzimní atmosféry. Dne 27. 11. 2017 do MŠ přijelo divadlo „Sluníčko“, které nám zahrálo pohádky o poslušnosti. Dětem se představení velmi líbilo. S přicházejícím vánočním obdobím jsme s dětmi vyráběli Mikuláše, čerta a anděla. Nedílnou součástí příprav byl také nácvik pásma na Mikulášskou besídku, která se uskuteční 3. 12. 2017 v KD Miloticích. S dětmi na besídku připravujeme představení: „Čertí školka“.

2. TŘÍDA: KOŤÁTKA
Začátkem měsíce se třídy Koťátek a Motýlků z provozních důvodů spojovaly a tomu se přizpůsobil i TVP. Tvořivé činnosti, DH i pracovní listy byly tematicky zaměřeny na „Dušičky“ a později na krojované hody v obci. Podzimní svátky pokračovaly svátkem sv. Martina – připomenutí legendy a výtvarné zpracování námětu, zařazeno bylo také téma „Moje ruce“ – hra na tělo, básně a obkreslování a vystřižení rukou. Společně si děti připomněly roční období, názvy měsíců (přiřazování kartiček se symboly). Na podzim se horší počasí, proto je čas pohádek a vyprávění doma. Děti vypravovaly známé pohádky podle obrázků a také dramatizovaly pohádku „O červené Karkulce“. Začali jsme s nácvikem pásma na Mikulášskou besídku a výrobou postaviček Mikuláše s nadílkou. Na vystoupení jsme si zhotovili doplňky, typické pro postavy čerta a anděla a těšíme se na adventní čas.
3. TŘÍDA: MOTÝLCI
Měsíc listopad jsme věnovali poznávání našeho těla, jeho částí a schopností.
Také jsme si povídali o tradičních hodech a všem, co k nim patří – kroj, jídlo, průvod, tanec i kolotoče. Ve druhé polovině měsíce jsme se začali těšit na Mikuláše a trošku se bát čertů. Naučili jsme se Básničku Čertíka se nebojíme a písničku Mikuláš. Hodně jsme trénovali na Mikulášskou besídku.

Koťátka (1)
Koťátka (2)
Koťátka (3)
Koťátka (4)
Koťátka (5)
Koťátka (6)
Motýlci (1)
Motýlci (2)
Motýlci (3)
Motýlci (4)
Motýlci (5)
Motýlci (6)
Motýlci (7)
Motýlci (8)
Motýlci (9)
Sluníčka (1)
Sluníčka (2)
Sluníčka (3)
Sluníčka (4)
Sluníčka (6)
Sluníčka (7)
Sluníčka (8)
Sluníčka (9)
Sluníčka (10)
Sluníčka (11)
Sluníčka (12)
Sluníčka (13)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27