Smaller Default Larger

Třída Sluníčka
Začátkem února, hned po jarních prázdninách, v době konání OLYMPIJSKÝCH HER jsme se s dětmi věnovali tématu „Zimní sportování“. Připomněli jsme si různé druhy sportů, třídili obrázky a hráli si na lyžaře, bruslaře i sáňkaře. Další týden už se nesl v duchu přípravy na KARNEVAL.

Děti se něco dozvěděly o historii karnevalů, vyrobily si masky a šašky. Krásné karnevalové odpoledne prožily i s rodiči 22. února v tělocvičně ZŠ a MŠ Milotice. Poslední únorový týden jsme se věnovali nejznámějším ptáčkům, které můžeme u nás vidět v zimě.


Třída Koťátka
Po jarních prázdninách, které byly v naší obci zakončeny Fašaňkem a obchůzkou dětí z Trnavečku v maskách po obci jsme se tématu Fašaňku/Masopustu i karnevalu věnovali také v naší třídě. Děti vyprávěly, kdo se obchůzky zúčastnil nebo průvod masek aspoň viděl, které masky jsou v tomto průvodu většinou k vidění… Shodly se, že jedním z hlavních převleků je medvěd a tak jsme se o medvědovi naučili novou písničku, každý si vyrobil svého medvěda z papírových tácků a několikrát jsme si hráli oblíbenou hru „Chodí medvěd“. Povídali jsme si i o Popeleční středě a svátku sv. Valentýna, které letos vyšli na stejný den. Děti si pak zkoušely dělat na papír srdce tupováním gumou z tužek, a kdo chtěl, vyrobil si i valentýnské přání pro rodiče. V týdnu, kdy celá naše třída (i školka) žila karnevalem, jsme se věnovali také různým profesím a řemeslům – děti přiřazovaly k obrázkům lidí v oděvu typickém pro nějakou profesi to, co potřebují k výkonu svého povolání; kdo věděl, kde pracuje nebo co dělá někdo z rodičů, vyprávěl i o nich a zkoušeli jsme některá řemesla předvádět pantomimou.
V měsíci únoru jsme v naší třídě přivítali také nového kamaráda Pavlíka, kterého děti seznámily s naší třídou, ukázaly mu, kde máme které hračky, vysvětlily mu pravidla třídy a také ho učí znát svá jména.

Třída Motýlci
Do integrovaného bloku Co nám pomáhá jsem pro Motýlky vybrala téma Z pohádky do pohádky.
Posilovali jsme předčtenářské dovednosti povídáním o pohádkových postavách, popisováním pohádkových postav a „ čtením“ knížek. Naučili jsme se písničku O Červené Karkulce a zahráli jsme si pohádku O veliké řepě. Zpaměti se učíme Polámal se mraveneček.
Dalším tématem bylo Co kdo dělá – poznávali jsme povolání podle obrázků, popisovali a přiřazovali jsme pomůcky a pohybem jsme napodobovali činnosti. Naučili jsme se písničku s ukazováním Šili ševci.
Věnujeme se také grafomotorickým dovednostem, tzn. že cvičíme uvolňovací cviky s paží a zápěstím. Používáme stuhy, tabuli, didaktické pomůcky nebo venku kreslíme klacíkem do sněhu a písku.

Motýlci (1)
Motýlci (2)
Motýlci (3)
Motýlci (4)
Motýlci (5)
Motýlci (6)
Motýlci (7)
Motýlci (8)
Motýlci (9)
Motýlci (10)
Motýlci (11)
Sluníčka (1)
Sluníčka (2)
Sluníčka (3)
Sluníčka (4)
Sluníčka (5)
Sluníčka (6)
Sluníčka (7)
Sluníčka (8)
Sluníčka (9)
Sluníčka (10)
Sluníčka (11)
Koťátka (1)
Koťátka (2)
Koťátka (3)
Koťátka (4)
Koťátka (5)
Koťátka (6)
Koťátka (7)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29