Vytisknout

V tomto školním roce máme v Koťátkách zapsaných 23 dětí, z toho 3 naši třídu navštěvovaly už na jaře, většina jich přišla z Motýlků a také jsme přivítali několik zcela nových dětí, které se s prostředím mateřské školy teprve seznamují.

V prvních týdnech jsme se věnovali zejména představování a zapamatování jmen nových kamarádů i paní učitelek, procvičovali jsme si znalost své značky. Povídali jsme si o pravidlech třídy a vysvětlili jsme si, proč je potřebné je dodržovat. Naučili jsme se několik nových básniček o kamarádství, školce apod. Zaměřili jsme se také na postupný nácvik samostatnosti v sebeobsluze a hygienických návycích a budeme pokračovat v procvičování těchto zdánlivě samozřejmých dovedností.
Od poloviny září jsme se v našem povídání i činnostech zaměřili na roční období podzim a všechno, co se v současnosti dá sklízet a sbírat na našich zahradách, polích, v sadech i v parcích. Děti přinesly ukázky některých druhů ovoce a zeleniny na výstavku, z které jsme pak udělali ochutnávku, na vycházkách jsme sbírali přírodniny, z nichž jsme vytvořili několik výrobků a ztvárňovali jsme je i dalšími výtvarnými technikami. Také o ovoci a zelenině jsme se učili několik básniček a písniček a zkusili jsme se naučit i tanec mazurka.

 

 Koťátka v září 01.JPG

 

 

Koťátka v září 03.JPG

 

 Koťátka v září 04.JPG

 


Koťátka v září 05.JPG