Vytisknout

Dne 7.1.2019 jsme s dětmi ze třídy Sluníček zahájili předplaveckou výuku v Hodoníně.

Cílem předplavecké výuky je seznámení dítěte s vodním prostředím, které má trojí podobu:
• poznává věci nad hladinou
• poznává věci na hladině
• poznává věci pod hladinou.

Celkově máme před sebou ještě 9 lekcí, na které se těšíme. Děti mají tuto předplaveckou výuku v oblibě - vše je motivováno hrou.
Hry v sobě ukrývají vždy nějaký didaktický smysl a v tomto případě se jedná o hry se zaměřením:
• na splývání záda, břicho
• na pohyb po bazénu
• na pohyb nad a pod hladinou.

Cílem této etapy je pak připravit dítě pro vstup do velkého bazénu. U pokročilých dětí můžeme začít s výukou jednotlivých plaveckých způsobů.