Smaller Default Larger

Sluníčka, Koťátka a Motýlci v březnu.

SLUNÍČKA
Březnem nám začalo meteorologické jaro, a tak jsme se i my s dětmi v MŠ na toto období zaměřili. O jaru jsme recitovali básničky, zpívali písně, vyhledávali a poznávali jarní květiny, povídali si o zvířátkách a jejich mláďatech. Dne 13.3 jsme shlédli film Psí domov v kině Svět Hodonín. 21. 3. se děti zúčastnily preventivního programu CPR Kyjov a 29. 3. za námi přijelo sférické kino. Koncem tohoto měsíce byla ukončena plavecká výuka v Hodoníně. Připravovali jsme se také na zápis do 1. třídy ZŠ, který proběhne 10. dubna. Pobyt venku jsme si zpříjemnili na pozemku, kde jsme si zasadili hrášek a připomněli jsme si všechny živly.
KOŤÁTKA
V úvodu měsíce března jsme se zaměřili na povídání o povolání a profesích. Děti se naučili, co potřebují jednotlivé profese, co dělají jejich rodiče. Potom jsme navázali poznáváním materiálů kolem nás – co je z čeho vyrobeno. Děti téma zvládli velmi dobře. Další 2 týdny jsme se učili rozlišovat zvířata podle toho, kde žijí a pamatovat jejich názvy, mláďata a čím se živí, příp. využití. Na upevnění znalostí jsme využili pracovní listy, různé výtvarné techniky a hry.

brezen01
brezen02
brezen03
brezen04
brezen05
brezen06
brezen07
brezen08
brezen09
brezen10
brezen11
brezen12
brezen13
brezen14
brezen15
brezen16
brezen17
brezen18
brezen19
brezen20
brezen21
brezen22
brezen23
brezen24
brezen25
brezen26
brezen27
brezen28
brezen29
brezen30
brezen31
brezen32
brezen33
brezen34
brezen35
brezen36
brezen37
brezen38
brezen39
brezen40
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40