Smaller Default Larger

Sluníčka, Koťátka a Motýlci v lednu.

Sluníčka se v měsíci lednu zaměřila na témata: Tři králové, zimní sporty, lidské tělo + smysly, zdravý životní styl. S dětmi jsme organizovali činnosti, které byly zaměřeny na rozvoj všech oblastí předškolního vzdělávání. Dbali jsme na kresbu lidské postavy a správný úchop tužky. Veškeré vědomosti a dovednosti děti získaly pomocí her, řízených činností, dramatizace a dalších pedagogických metod. S dětmi jsme také výtvarně ztvárnili: zimní sportování, zimní oblečení, bylinkový čaj, koláž – smysly. Zaměřili jsme na diagnostiku školní zralosti a ve spolupráci s rodiči se dohodli na dalších postupech. Již od ledna se účastníme plavecké výuky v Hodoníně. Ve spolupráci s PPP vyhodnocujeme situace a hledáme řešení pro optimální postupy práce v rámci předškolního vzdělávání.
Koťátka se v novém roce 2020 vrátila do školky plná krásných vánočních zážitků. Povídali jsme si o nových dárkách, o Třech králích a vyráběli koruny. V tomto měsíci jsme se v rámci tematického bloku „Jsme součástí přírody“ zaměřili na témata : Ptáčci v zimě a Zvířátka v zimě. Hráli jsme si na ně , vyráběli jsme je z papíru a pozorovali venku i na obrazovce. Recitovali jsme o nich básničky a zpívali písničky. Také jsme se o nich dozvěděli spoustu nových informací.
Motýlci první měsíc v roce netrpělivě očekávájí sníh a zimní radovánky. Veškerou vzdělávací činnost jsme zaměřili na důležitost čistoty, vzhledem k vysoké nemocnosti, také na správné oblékání a aktivní pohyb. Učili jsme se pojmenovat všechny části oblečení popsat jejich velikost a barvu a hravou formou poznávat své i kamarádovo, počítat a třídit.


Leden v MŠ věnujeme ve zvýšené míře diagnostické činnosti, to znamená pozorování dětí při činnostech a zaznamenávání pokroku v rozvoji jejich osobnosti, schopností a dovedností.

 

kotatkai0002
kotatkai0002
kotatkai0004
kotatkai0004
kotatkai0005
kotatkai0005
kotatkai0007
kotatkai0007
kotatkai0013
kotatkai0013
kotatkai0014
kotatkai0014
kotatkai0017
kotatkai0017
kotatkai0020
kotatkai0020
kotatkai0021
kotatkai0021
kotatkai0022
kotatkai0022
motylci0001
motylci0001
motylci0002
motylci0002
motylci0003
motylci0003
motylci0005
motylci0005
motylci0006
motylci0006
motylci0007
motylci0007
slunicka0003
slunicka0003
slunicka0004
slunicka0004
slunicka0005
slunicka0005
slunicka0006
slunicka0006
slunicka0007
slunicka0007
slunicka0008
slunicka0008
slunicka0009
slunicka0009
slunicka0010
slunicka0010
slunicka0011
slunicka0011
slunicka0012
slunicka0012
slunicka0013
slunicka0013
slunicka0014
slunicka0014
slunicka0015
slunicka0015
slunicka0016
slunicka0016
slunicka0017
slunicka0017
slunicka0018
slunicka0018
slunicka0019
slunicka0019
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33