Smaller Default Larger

Letošní jaro jsme si s dětmi v mateřské škole moc neužili. Vzhledem k aktuální situaci se dne 16. 3. 2020 MŠ uzavřela. Snažili jsme se alespoň formou videí dětem přiblížit program předškolního vzdělávání.

Když se situace začala měnit k lepšímu, čekali jsme na pokyny z MŠMT. Následně dne 11. 5. 2020 po dohodě se zřizovatelem se naše MŠ otevřela, samozřejmě s omezeným provozem za zpřísněných hygienických podmínek.
Děti a pedagogický personál nejsou povinni mít v prostorách MŠ roušky, ale osoba, která dítě do MŠ přivádí je povinna ji mít.
K docházce se přihlásilo 17 dětí. Jsme rádi, že se do mateřské školy vrátilo plno radosti a smíchu dětí. Činnosti směřujeme převážně na pobyt venku, pokud to počasí dovoluje.
Přejeme si, ať všichni tuto nelehkou situaci zvládneme ve zdraví. Pozdravujeme domů ty děti, které již do konce školního roku 2019/2020 nenastoupí a přejeme všem nastávajícím prvňáčkům hodně zdaru v ZŠ.