Smaller Default Larger

I v tomto školním roce se třída SLUNÍČEK zapojila do projektu „Školky v pohybu“, který je zaměřen pro děti předškolního věku. Rozvíjí u dětí hrubou motoriku, koordinaci těla a prohlubuje radost z pohybu, který je velmi důležitý jak pro dospělé tak pro děti.

Každou středu navštěvují děti ze třídy sluníček tělocvičnu, kde je čekají trenéři z FK Hodonín.  Pohybové aktivity jsou pojaty formou her, kdy hra je pro děti významnou součástí v jejich rozvoji. Děti se učí dodržovat pravidla hry, zdravému soutěžení a týmové spolupráci, při které plní dovednosti jako jsou například skoky, běh, prostorovou orientaci, kotoul a spoustu dalších.

image.png

DSCN6342.jpg