Smaller Default Larger

Od pondělí 10. 5. 2021 jsme se s dětmi konečně setkali v běžném režimu v mateřské škole. Děti pozorovaly jarní počasí a změny v přírodě. Poznatky si dávaly do souvislostí se střídáním ročních období. Taktéž tvořily z papíru, malovaly s vodovými barvami, skládaly obrázky z více dílů. Procvičily si představu o číslech, zvládly zadané pracovní listy.

A jak to máme s polytechnikou? Polytechnická výchova v naší mateřské škole je založena na přímých zážitcích dítěte a vychází z přirozené zvídavosti dětí, touhy a potřeby objevovat. Pracovní činnosti probíhaly na environmentální zahradě, kde si děti zasadily hrášek, vytrhaly plevel na záhonku, roztřídily přírodniny. Při přírodovědném bádání na zahradě děti pomocí lupy pozorovaly hmyz a hledaly názvy v encyklopedii.
Den dětí si každá třída uspořádala podle svých možností. Nejstarší děti si vyšly do přírodní rezervace Horky a ty mladší strávily dopoledne na hřišti MŠ, kde soutěžily v různých disciplínách. S přibližujícím se koncem školního roku jsme zorganizovali fotografování na tablo a v prostorách MŠ uskutečnili pasování na školáky.
Děti a p. učitelky z MŠ Vám přejí jarní dny plné pohody.

                                                                                                                                                                                 Mgr. Kateřina Gergelová

MŠ - foto 3
MŠ - foto 4
MŠ - foto 5
MŠ - foto 1
MŠ - foto 2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5