Smaller Default Larger

V měsíci září si Sluníčka vyprávěla o zážitcích z prázdnin. Děti se seznamovaly s kamarády ve třídě, adaptovaly se na prostředí MŠ a naučily se respektovat pravidla třídy. V průběhu měsíce jsme se zaměřili na tato témata: Já a moji kamarádi, já a moje rodina, Dědečku vyprávěj, sklizeň ovoce a zeleniny.

Pomocí různých výtvarných technik děti vytvořily: naši školku, domeček s rodinou, strašáky z dýní, knihu správného/nesprávného chování. Dále jsme se zaměřili na grafomotorické cvičení, předmatematické a předčtenářské představy, pohybové dovednosti, didaktické hry i dramatizaci. Dne 13. 9. 2021 do MŠ přijela paní logopedka, která provedla kontrolní vyšetření u některých dětí. Dne 16. 9. přijelo divadlo Šikulka a 9. 9. muzikodrama. Všechna kulturní představení dětem přinesla zážitek.
V tomto školním roce jsme ve třídě Koťátek přivítali 26 dětí. Na začátku září jsme se všichni seznamovali a snažili se skamarádit. Povídali jsme si o pravidlech, kterými se ve školce musíme řídit. Děti si do MŠ přinesly fotografii své rodiny, ukazovaly ji ostatním dětem a vyráběly svůj domeček. Také jsme s dětmi pozorovali, jak nastává podzim, sbírali spadané listí a vyráběli skřítky Podzimníčky. 9. září si děti mohly vyzkoušet netradiční hudební nástroje při muzikoterapii a 16. Září do naší MŠ přijelo divadlo Šikulka se třemi hezkými pohádkami.
Motýlci, naši nejmenší, si pomalu zvykají na docházku do školky. Bohužel respirační nemoci letos přišly velmi brzy, takže nás bylo ve třídě průměrně kolem 3 dětí a proces adaptace a navazování nových přátelství je pomalejší. Děti jsou moc šikovné a téměř vůbec nepláčou. Ve výchovně vzdělávacích činnostech jsme se zaměřili na seznamování a rodinu, děti se pomalu přizpůsobují možnostem mateřské školy a společně vytváříme a vštěpujeme si pravidla chování.

Sluníčka (17)
Koťátka (1)
Koťátka (2)
Koťátka (3)
Koťátka (4)
Koťátka (5)
Koťátka (6)
Koťátka (7)
Koťátka (8)
Koťátka (9)
Koťátka (10)
Koťátka (11)
Koťátka (12)
Koťátka (13)
Koťátka (14)
Koťátka (15)
Koťátka (16)
Koťátka (17)
Koťátka (18)
Koťátka (19)
Koťátka (20)
Koťátka (21)
Koťátka (22)
Koťátka (23)
Koťátka (24)
Motýlci (1)
Motýlci (2)
Motýlci (3)
Motýlci (4)
Motýlci (5)
Sluníčka (1)
Sluníčka (2)
Sluníčka (3)
Sluníčka (4)
Sluníčka (5)
Sluníčka (6)
Sluníčka (7)
Sluníčka (8)
Sluníčka (9)
Sluníčka (10)
Sluníčka (11)
Sluníčka (12)
Sluníčka (13)
Sluníčka (14)
Sluníčka (15)
Sluníčka (16)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46