Smaller Default Larger

Sluníčka se v  říjnu věnovala v rámci integrovaného bloku „Jsme součástí přírody“ podzimu a všemu, co s ním souvisí. Povídali jsme si o podzimním počasí, o zvířátkách v lese, které se chystají na zimu. Vyráběli jsme z podzimních plodů, které jsme si nasbírali na naší environmentální zahradě. Dne 7. října jsme jeli na exkurzi do vinařství Maňák Žádovice. V rámci předškolního vzdělávání jsme uskutečnili i drakiádu, která proběhla v dopoledních hodinách na hřišti MŠ. Všechny děti obdržely diplomy a odměny.

V pátek 15. října se děti zúčastnily divadelního představení, které nám zahrály v MŠ Tetiny z Brna. V době podzimních prázdnin došlo ke sloučení tříd a provoz byl zajištěn ve třídě Sluníček. 

Děti z Koťátek pokračovaly v podzimních tématech. Jedním z nich byla “Sklizeň zeleniny a jiných plodů”. Děti pojmenovaly zeleninu podle obrázků, zahrály si v pohádce O veliké řepě, venku sbíraly různé přírodniny, přiřazovali je a třídily. Mnoho dětí si do MŠ přineslo vlastní létající draky, které jsme pak pouštěli na hřišti i na poli. Děti se také seznámily se životem ježka, dozvěděly se čím se živí, kde přezimuje a jaké má nepřátele. Děti si ježka také namalovaly pomocí plastové vidličky. 15. října za námi do MŠ přijelo divadélko, ve kterém děti poznaly různé druhy loutek a zažily hodně legrace. Ostatním třídám jsme předvedli výstup z projektu „Podzim“ a ukázali krásné podzimní skřítky, které děti vyrobily spolu s rodiči. Na závěr měsíce jsme si s dětmi povídali přiměřeně jejich věku o svátku Dušičky. 

Motýlci už tvoří malý a ustálený kolektiv, děti se znají jménem, dobře na sebe reagují a s nadšením se učí nové hry a básničky, milují Orffovy nástroje, s nadšením plastelínují a malují barvami. V říjnu jsme se věnovali tradičním podzimním tématům, povídali jsme si o lese, zvířatech a počasí a všechny výchovně vzdělávací činnosti byly propojeny s těmito tématy. Zúčastnili jsme se interaktivního divadelního představení Tetin z Brna.

Kotatka1
Kotatka2
Kotatka3
Kotatka4
Kotatka5
Kotatka6
Kotatka7
Kotatka8
Kotatka9
Motylci1
Motylci2
Motylci3
Motylci4
Motylci5
Motylci6
Motylci7
Motylci8
Motylci9
Motylci10
Slunicka1
Slunicka2
Slunicka3
Slunicka4
Slunicka5
Slunicka6
Slunicka7
Slunicka10
Slunicka11
Slunicka12
Slunicka13
Slunicka14
Slunicka15
Slunicka16
Slunicka17
Slunicka18
Slunicka19
Slunicka20
Slunicka21
Slunicka22
Slunicka23
Slunicka24
Slunicka25
Slunicka26
Slunicka27
Slunicka28
Slunicka29
Slunicka30
Slunicka31
Slunicka32
Slunicka33
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50