Smaller Default Larger

Po letních prázdninách nastal dlouho očekávaný čas školky a školy. Tento školní rok čekala jak nás učitele, tak děti změna a to ve věkovém rozložení tříd. Z důvodu velkého počtu předškolních dětí vznikly heterogenní třídy (věkově smíšené).

Ve třídě Sluníček prochází děti adaptačním obdobím bez větších obtíží. V průběhu měsíce září jsme se seznamovali s novými značkami, pravidly a režimem naší třídy.

Dále jsme se zaměřili na kamarádské vztahy ve třídě a vlastní rodinu. V měsíci září nás také navštívilo několik divadelních představení s edukativními pohádkami zaměřenými na slušné chování.

Po letních prázdninách jsme se ve třídě Koťátek sešly s dětmi tříletými, čtyřletými i pětiletými předškoláky. První část měsíce se děti adaptovaly na prostředí MŠ a seznamovaly se se svými spolužáky. Oslavily jsme narozeniny Matýska, Laurinky a Damiánka. Tento měsíc jsme si povídali o své rodině, ukazovali přinesené fotky a také jsme se něco dověděly o zvířátkách z lesa. 13.9. za námi do MŠ přijelo divadlo paní Sasínové a 20.9. Slovácké divadlo, které zahrálo pohádku O rybáři a zlaté rybce. 22.9. se děti předškolního věku spolu s dětmi ze ZŠ zúčastnily představení O veverce Zrzečce a 30.9. proběhlo Vítání občánků na místním zámku. Dětem se také velmi líbilo představení kouzelníka. V tomto měsíci proběhla schůzka s rodiči, kde byli rodiče seznámeni s průběhem školního roku a kde jsme nastínily práci s budoucími školáky.

Motýlci úspěšně zvládli adaptaci na nové prostředí i paní učitelku. Odloučení od maminky postupně překonávají. Radostně se zapojují do všech nabízených činností – cvičí, malují, zpívají. Dokážou si i sami spontánně pohrát. Počasí nám přálo k vyžití na zahradě i dětském hřišti. Párkrát jsme se vydali na vycházku do polí. Kulturní vyžití jsme měli bohaté, děti viděly dvě divadelní představení a kouzelníky.

V září se děti ze Žabiček seznamovaly se školkou, s kamarády a učitelkami. Také se učily znát a používat třídní pravidla. Sledují dění na silnici, učí se pohybovat po chodníku a bezpečně přecházet přes ulici. Prozkoumaly školkové hřiště, kde pomáhaly při uložení hraček a trénují pohyb na prolézačkách. Společně chodíme na procházky po vesnici a objevujeme místní hřiště. Povídali jsme si o rodině, s čím doma pomáháme rodičům a jak spolu trávíme volný čas. Hrajeme si ve třídě s kamarády, poznáváme barvy a experimentujeme s jejich mícháním, stavíme bunkr, čteme pohádky. Posloucháme písničky a tančíme a cvičíme, učíme se básničky. Ve třídě jsme měli scénické čtení, kde jsme si poslechli pohádku o Šnečkovi. Na konci září jsme společně oslavili narozeniny kamaráda.

 

kotatka_1
kotatka_2
kotatka_3
kotatka_4
kotatka_5
kotatka_6
kotatka_7
motylci_1
slunicka_1
slunicka_2
slunicka_3
slunicka_4
slunicka_5
slunicka_6
slunicka_7
slunicka_8
slunicka_9
slunicka_10
slunicka_11
slunicka_12
slunicka_13
slunicka_14
slunicka_15
slunicka_16
slunicka_17
zabicky_1
zabicky_2
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27