Smaller Default Larger

Také jsme si přiblížili život na Antarktidě a zvířata na ní žijící. Plnili jsme úkoly z interaktivní tabule a zhlédli naučné video o Antarktidě. Jako činnost jsme vyrobili tučňáky z papírových tácků a naučili se spoustu zimních básní a písní. Hlavním úkolem je se připravovat na zápis do 1. třídy, protože jsme předškoláci. 

 

Přípravu k zápisu jsme nepodcenili a procvičili jsme početní představy, geometrické tvary, pravou-levou orientaci, základní barvy, kresbu lidské postavy a všechny podstatné složky, které jsou důležité pro dítě v předškolním věku. Samozřejmě součástí každého týdne jsou oblíbené pracovní listy, ve kterých zdokonalujeme své vědomosti. 21.1.2015 přijelo do MŠ divadlo p. Sasínové. První pohádka měla název ,,O hloupé huse" a druhá ,,O bílé paní z hradu Buchlova". Děti si z pohádek odnesly ponaučení a p. Sasínová velký potlesk. Závěr měsíce byl ve znamení sněhové nadílky, tudíž jsme mohli stavět sněhuláky a hrát různé hry se sněhem.