Smaller Default Larger

Školní družina

Ve čtvrtek 2. března proběhl ve školní družině karneval, na který už se všichni moc těšili. Letos si děti prošly dvanácti disciplínami. Chytaly rybičky, shazovaly plechovky, házely míčem, trefovaly míčkem do myší díry aj. Při tanci plnily různé úkoly, zatančily si na již naše tradiční ,,Káčátko“ a nesměla chybět ani ,,Mašinka“.

Celoroční hra se úspěšně rozjela a všichni se snaží svou činností a aktivitou získat co nejvíce bodů. Povídáme si o jednotlivých kontinentech a zvířátkách, která tam žijí. Každý den si čteme z knížek příběhy o zvířátkách daného kontinentu. Zimní počasí nás bohužel omezuje k častějšímu pobytu uvnitř školy, tudíž k volnému pohybu nyní využíváme spíše tělocvičnu. 

Děti z 2. oddělení si pro nás letos připravily zábavné pásmo vánočních básní a písniček. Jakub také zahrál na housle a Tonička na kytaru. Přišla se na ně podívat i jejich třídní paní učitelka.

V pondělí 5. 12. proběhlo ve školní družině tradiční zábavné odpoledne pro malé čertíky a andělíčky. Letos jsme s dětmi hrály hry s mikulášskou tematikou.

Na začátku školního roku jsme se seznámili, nejen s prostředím školní družiny, ale i se všemi jejími návštěvníky. V 1. oddělení budeme celý rok cestovat za zvířátky po celém světě a ve 2. oddělení budeme cestovat po světě a seznamovat se s životem na různých kontinentech. Založili jsme si cestovatelské pasy, do kterých budeme lepit obrázky za splněné úkoly.

Provoz školní družiny ve školním roce 2022-2023

- ranní družina 6:30 – 7:40 (příchod možný do 7:15)
- odpolední družina 11:40 – 16:00

Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času po vyučování.
Během celého školního roku budou probíhat činnosti vycházející ze ŠVP školní družiny ZŠ a MŠ Milotice. Zaměřujeme se na proměny přírody, poznávání okolí, chování mezi kamarády, upevňujeme hygienická pravidla. Děti mohou sportovat, malovat, kreslit, vyrábět, hrát didaktické hry, stolní hry, hrát si …vše probíhá nenásilnou formou a je jen na dobrovolnosti každého vybrat si to, co ho baví.

Po delší odmlce jsme se opět mohli sejít s rodiči a jejich dětmi na již tradiční akci školní družiny. Jde o symbolické zakončení školního roku v podobě zábavného odpoledne s vyhodnocením naší celoroční družinové hry.