Smaller Default Larger

První týden v měsíci březnu jsme se s dětmi zaměřili na povolání a profese. Účastnili jsme se exkurze p. Pražáka (Výroba dřevěných oken) a p. Krista (Vinařství).

Již od počátku března jsme se začali připravovat na jaro. Vyráběli jsme první jarní květinku, plnili spoustu pracovních listů a naučili se nové jarní básně a písně. V Tomto měsíci se děti těší na Velikonoce. Všichni si vyráběly velikonoční přáníčka, kuřátka ale i beránky z popkornu.

S dětmi jsme si zaseli obilí do misek, které si sami nazdobili. Děti se seznámili s velikonočními tradicemi a symboly.
Závěrem měsíce do MŠ přijel p. Vojkůvka s koncertem – Hudební radovánky. Děti si během představení procvičili hudební, pěvecké, pohybové ale i sluchové dovednosti.