Smaller Default Larger

Mateřská škola v Miloticích je součástí ZŠ Milotice. Vzdělávání dětí probíhá dle ŠVP pro předškolní vzdělávání s názvem: „Jsme rádi na světě“.V mateřské škole jsou tři oddělení, z nichž 1. je s interaktivní tabulí. Součástí mateřské školy je i přírodní zahrada, která je zaměřena na environmentální výchovu a vzdělávání.

Momentálně v MŠ působí pět učitelek. V 1. oddělení působí učitelky: Mgr. Kateřina Gergelová a Romana Fridrichová, ve 2. oddělení: Mgr. Lubomíra Šeďová a Bc. Kateřina Zimáčková a ve 3. oddělení: p. učitelka Kamila Grombířová.

Mateřská škola nabízí propojenost výchovně vzdělávací činnosti ZŠ a MŠ, bezproblémový přechod z MŠ do ZŠ. Provoz MŠ je od 6:30 do 16:00. Také se zaměřujeme na individuální přístup, na efektivní vzdělávání dítěte, spolupráci s rodiči a diagnostickou činnost ISOPHI.

V mateřské škole se uskutečňují zájmové kroužky: Angličtina pro děti a výtvarný kroužek. V průběhu školního roku soustavně probíhají logopedické chvilky s dětmi, které vede speciální pedagog Mgr. Tomáš Procházka ve spolupráci s paní učitelkami MŠ. Součástí školního vzdělávacího programu je i předplavecká výuka v Hodoníně, která je  uskutečňována s nejstaršími dětmi v podobě 10 lekcí.