Smaller Default Larger

Mateřská škola

Od pondělí 10. 5. 2021 jsme se s dětmi konečně setkali v běžném režimu v mateřské škole. Děti pozorovaly jarní počasí a změny v přírodě. Poznatky si dávaly do souvislostí se střídáním ročních období. Taktéž tvořily z papíru, malovaly s vodovými barvami, skládaly obrázky z více dílů. Procvičily si představu o číslech, zvládly zadané pracovní listy.

SLUNÍČKAV pondělí 10. 5. 2021 jsme se s dětmi konečně setkali v běžném režimu v naší třídě SLUNÍČEK.  Zaměřili jsme se na témata: MAMINKA MÁ SVÁTEK, PROFESE, VČELSTVO A HMYZ. 

Dne 12. dubna jsme obnovili provoz ve dvou třídách MŠ s předškolními dětmi. Testování na Covid děti úspěšně zvládají a my můžeme tak pracovat v prostředí, které je pro děti nezbytné při rozvoji vědomostí, dovedností a návyků v jejich vývoji. Během tohoto měsíce do MŠ nastoupily i některé děti rodičů ze složek IZS, apod. 

V lednu jsme se Sluníčky realizovali dvoutýdenní téma s názvem LIDSKÉ TĚLO. Zaměřili jsme se na pojmenování jednotlivých částí těla, kresbu lidské postavy, vnitřní orgány, kostru, mozek i smysly.

V prosinci nás Motýlky sice Mikuláš nenavštívil, jako každý rok, ale zato nám ve třídě nechal velký pytel, plný balíčků se sladkostmi. Jeden balíček byl i od čerta, ale nevěděli jsme pro koho/?/. Pilně jsme trénovali na vystoupení před kamerou, bylo to naše poprvé a věříme, že se nám povedlo.

Sluníčka se v listopadu zaměřila na hodové tradice a celkové období podzimu. Protože se letos ani v Miloticích hody neuskutečnily, rozhodli jsme se s dětmi udělat vlastní„dětské hodečky“. Stárci se oblekli do krojů a ostatní děti udělaly krojový průvod.