Smaller Default Larger

Mateřská škola

Sluníčka, Koťátka a Motýlci v březnu.

Akce mateřské školy v únoru.

Dne 7.1.2019 jsme s dětmi ze třídy Sluníček zahájili předplaveckou výuku v Hodoníně.

Téměř celý prosinec se ve třídě Sluníček nesl v duchu příprav na vánoční svátky. Postupně jsme zapalovali svíce na adventním věnci, vyzkoušeli některé vánoční zvyky, vyráběli papírové adventní věnce, perníčky, anděly, vánoční kapry i svícny.

V listopadu si děti v mateřské školce hrály na zahradě i na hřišti, těšily se na hodové slavnosti a  také měly akce spojené s příchodem Mikuláše.

V říjnu se Sluníčka v rámci tematického bloku „Jsme součástí přírody“ věnovala podzimu a všemu, co s ním souvisí.

V novém školním roce 2018/2019 nastoupilo do třídy Sluníček 21 dětí, z toho 19 předškoláků. V první polovině měsíce jsme se vzájemně seznamovali a povídali si o naší rodině a domově.