Smaller Default Larger

Mateřská škola

Motýlci si postupně zvykají na odloučení od rodičů a srovnávají se s režimem v MŠ.

Rádi si společně s paní učitelkou hrají, cvičí a tvoří, učí se společenským návykům a upevňují sebeobsluhu.

V tomto školním roce máme v Koťátkách zapsaných 23 dětí, z toho 3 naši třídu navštěvovaly už na jaře, většina jich přišla z Motýlků a také jsme přivítali několik zcela nových dětí, které se s prostředím mateřské školy teprve seznamují.

Mateřská škola ze zapojila do projektu pro předškolní děti.

 Mateřská škola ze zapojila do celoročního  projektu ČOS pro předškolní děti.

V tomto školním roce 2018/2019 jsme se s předškolními dětmi opět zapojili do pohybového programu – ŠKOLKY V POHYBU. Cílem tohoto projektu je zajistit všestranné pohybové schopnosti a dovednosti, podporovat zdraví, radost a kreativitu dětí.

 

Dne 1. června oslavila Sluníčka Den dětí procházkou do zámku, kde jsme navštívili zámeckou konírnu a dostali výbornou zmrzlinu.

V měsíci květnu  se Sluníčka  v rámci tématu Profese a povolání zúčastnila dvou exkurzí do firem Vinařství Krist a Eurookna Pražák. Jako každý rok jsme se připravovali na Den matek.

V měsíci březnu  probírala Sluníčka téma “Nejchladnější místa Země“. Děti se dozvěděly o životě v dalekých zemích, výtvarně ztvárnily Eskymáky a tučňáky a také je velmi zaujalo hledání různých míst na glóbusu.