Smaller Default Larger

Mateřská škola

1. Třída „Sluníčka“
Začátkem prosince (3. 12. 2017) jsme s dětmi předvedli pásmo na Mikulášské besídce na KD v Miloticích. MŠ a ZŠ navštívil a odměnil sv. Mikuláš dne 5. 12. 2017. Postupně jsme si s dětmi zapalovali 4 adventní svíčky, společně si vyzkoušeli některé vánoční zvyky a hlavně tvořili vánoční přáníčka.

V tomto školním roce 2017/2018 jsme se s předškolními dětmi zapojili do pohybového programu – ŠKOLKY V POHYBU. Cílem tohoto projektu je zajistit všestranné pohybové schopnosti a dovednosti, podporovat zdraví, radost a kreativitu dětí. Vytvořit předpoklady pro pozdější sportovní realizaci.

1. TŘÍDA: SLUNÍČKA
V měsíci listopadu jsme se s dětmi věnovali podzimním tématům. Seznamovali jsme se s různými plody podzimu (kaštany, žaludy, oříšky, dýně, houby…) a vytvářeli z nich různé výrobky.

Sluníčka v říjnu

V říjnu jsme se ve třídě „Sluníček“ zaměřili na témata: Vyletěl si pyšný drak, ježek a jeho kamarádi, plody podzimu a podzimní rozjímání.

„Sluníčka“ v září

V září jsme ve třídě „Sluníček“ přivítali 26 předškoláků, z toho 16 chlapců a 10 děvčat. Na začátku jsme se seznamovali, povídali si o své rodině, domově a kamarádech.
13. 10. se děti od budoucích dentistů dověděly, jak si správně čistit zoubky a 18. 10. jsme se autobusem vydali na výlet do Starého Poddvorova. Obdivovali jsme tu spoustu postav i zvířátek vyrobených z dýní.

1. Třída „SLUNÍČKA“
Měsíc červen byl velmi bohatý na činnosti a události. Pozorovali a zkoumali jsme různé druhy hmyzu i větší zvířata. Ty jsme si na obrázcích rozdělovali do skupin: hospodářská, exotická a volně žijící.

1. Třída „Sluníčka“
Začátkem května jsme s dětmi a jejich rodiči prožili ČARODĚJNICKÉ ODPOLEDNE, kde jsme si i přes nepřízeň počasí zasoutěžili a opekli špekáčky.