Smaller Default Larger

Mateřská škola

Měsíc duben byl v MŠ velmi pestrý. Předškolní vzdělávání v každé třídě je popsáno  v odstavcích níže.
1. Třída – SLUNÍČKA
V tomto měsíci jsme se s dětmi zaměřili na témata: Farma, řemesla a povolání, chráníme naši zemi, a příprava na Den matek.  Každé téma obsahovalo: Písně, básně, pracovní listy, příběhy, pohádky, úkoly na interaktivní tabuli. Dále děti pracovaly s netradičním materiálem a společně jsme vyráběli přáníčka pro maminky.

V březnu převládalo ve třídě Koťátek téma jara a Velikonoc, věnovali jsme se ale také lidským smyslům. Zkoušeli jsme ohmatávat různé materiály, přiřazovali jsme obrázky, zvuky i vůně, při svačinkách jsme si říkali co má jakou chuť. Názorně jsme si prohlédli, očichali i ohmatali čaj v sáčku, vysypaný i uvařený a pak jsme vyráběli papírové hrníčky.

Po dlouhé zimě konečně nastal březen – 1. jarní měsíc. Spolu s dětmi jsme pozorovali, jak se příroda začíná probouzet. Na zahradě našly děti v trávě první jarní květiny, pozorovaly větve s kočičkami a poslouchaly zpěv ptáčků. Také jsme nacvičovali básně a písně s jarní tématikou a sněženky a kočičky děti zpracovávaly i výtvarně.

I přes vysokou nemocnost dětí jsme v únoru nacvičily a předvedly fašankovou obchůzku ve třídách MŠ – kluci zatančili Podšable a děvčátka Kalamajku. V souvislosti s fašankem jsme si v rámci vzdělávacích činností připomenuly řemesla a povídaly si o tom, co lidé dělají.

V únoru jsme pokračovali s plným počtem zapsaných dětí, který určuje kapacita třídy, ale přesto byla docházka nižší. Důvodem je dlouhodobá nemocnost dětí ( 3 za celý leden i únor, 2 další jen v únoru).
Přestože zima je každoročně skoupá na sníh, povídali jsme si o tom, co dělají zvířátka v zimě, čím se živí.