Smaller Default Larger

Mateřská škola

Na začátku posledního podzimního měsíce jsme si citlivým způsobem připomněli svátek“ Dušičky“. Společně jsme s dětmi zapálili svíčku, kterou děti následně zpracovávaly výtvarně. Hody byly další událostí, o které jsme si s dětmi povídali. Zajímaly je nejen lidové zvyky a tradice, ale hlavně tolik očekávané kolotoče.

Listopad začal větší nemocností dětí, a proto se při nízkých počtech dětí ve třídě spojovalo. Děti z Motýlků si zvykaly na kamarády v Koťátkách a Sluníčkách, ale nejraději se vracely do „své“ třídy.
Povídali jsme si o přípravách na hody a potom zase o tom, jak je děti společně s rodinou prožily.
Malovali jsme suknice ke kroji a zdobili je bramborovými tiskátky.

Začátek měsíce žila celá třída hodovými přípravami a dozvuky – pekly jsme hodové cukroví z plastelíny, povídali jsme si o kroji, zkoušeli jsme tvořit pávky. Děti sdělovaly své zážitky z průvodu i kolotočů a mohly si přinést ukázat, co si na hodech koupily.
Na toto téma jsme navázali i svatým Martinem, kdy jsme si povídali legendu o tomto světci (samozřejmě zjednodušenou verzi pro děti), učili jsme se o něm písničku, vyprávěli si pranostiky a z barevného papíru jsme na ozdobný talíř „upekli“ svatomartinskou husu“.

V měsíci říjnu jsme se zaměřili na přírodu – pozorovali jsme změny počasí i změny v krajině. Vypravili jsme se na procházku k rybníku, kde jsme si nasbírali přírodniny a z těch jsme si potom poskládali panáčka. Na naučné tabuli jsme se podívali na zvířátka, která můžeme u rybníka spatřit a připomenuli jsme si, jak se v přírodě chovat. Moc se nám líbili draví ptáci, které nám přivezla záchranná stanice Seiferos. Ti z nás, kteří byli s rodiči na Drakiádě na školním hřišti si s draky pořádně zalítali. Někdy si chodíme hrát do ekologické zahrádky, tam můžeme pozorovat, co se děje v jezírku – jsou tam pulci, ze kterých vyrostou žabičky.

Mateřská škola v Miloticích je součástí ZŠ Milotice. Vzdělávání dětí probíhá dle ŠVP pro předškolní vzdělávání s názvem: „Jsme rádi na světě“. V mateřské škole jsou tři moderně vybavené třídy, z nichž 1. třída je s interaktivní tabulí. V 1. a 2. třídě je zabudována dřevěná konstrukce na protažení. V prostorách MŠ je kuchyňka, která má k dispozici výtah, sloužící k přepravě jídla. Výtah je propojen se školní jídelnou. Také nabízíme logopedickou prevenci s vhodnými logopedickými pomůckami, které byly pořízeny z projektů. Součástí mateřské školy je i přírodní zahrada, která je zaměřena na environmentální výchovu. Momentálně v MŠ působí pět kvalifikovaných učitelek. V 1. třídě působí učitelky: Bc. Kateřina Gergelová a Romana Fridrichová, ve 2. třídě: Mgr. Lubomíra Šeďová a Bc. Kateřina Zimáčková a ve 3. třídě: p. učitelka Kamila Grombířová. Mateřská škola nabízí propojenost výchovně vzdělávací činnosti ZŠ a MŠ, bezproblémový přechod z MŠ do ZŠ. Provoz MŠ je od 6:30 do 16:00. Také se zaměřujeme na individuální přístup, na efektivní vzdělávání dítěte a spolupráci s rodiči. Součástí je i klidné a tiché prostředí s výhledem do přírody. V mateřské škole se uskutečňují kroužky: Angličtina pro děti, hudební kroužek „Skřivánek“. V průběhu školního roku soustavně probíhají logopedické chvilky s dětmi, které vedou učitelky: Bc. Kateřina Gergelová a Kamila Grombířová.