Smaller Default Larger

Mateřská škola

V lednu jsme se Sluníčky realizovali dvoutýdenní téma s názvem LIDSKÉ TĚLO. Zaměřili jsme se na pojmenování jednotlivých částí těla, kresbu lidské postavy, vnitřní orgány, kostru, mozek i smysly.

V prosinci nás Motýlky sice Mikuláš nenavštívil, jako každý rok, ale zato nám ve třídě nechal velký pytel, plný balíčků se sladkostmi. Jeden balíček byl i od čerta, ale nevěděli jsme pro koho/?/. Pilně jsme trénovali na vystoupení před kamerou, bylo to naše poprvé a věříme, že se nám povedlo.

Sluníčka se v listopadu zaměřila na hodové tradice a celkové období podzimu. Protože se letos ani v Miloticích hody neuskutečnily, rozhodli jsme se s dětmi udělat vlastní„dětské hodečky“. Stárci se oblekli do krojů a ostatní děti udělaly krojový průvod.

Letošní školní rok v mateřské škole začal po delší pauze, než je obvyklé. Kvůli rekonstrukci školní jídelny, která probíhala o velkých prázdninách a částečně zasáhla i do samotného začátku školního roku, se děti těšily z dvouměsíčních prázdnin. Všechny děti si na prostředí MŠ rychle zvykly.

I v tomto školním roce se třída SLUNÍČEK zapojila do projektu „Školky v pohybu“, který je zaměřen pro děti předškolního věku. Rozvíjí u dětí hrubou motoriku, koordinaci těla a prohlubuje radost z pohybu, který je velmi důležitý jak pro dospělé tak pro děti.

Letošní jaro jsme si s dětmi v mateřské škole moc neužili. Vzhledem k aktuální situaci se dne 16. 3. 2020 MŠ uzavřela. Snažili jsme se alespoň formou videí dětem přiblížit program předškolního vzdělávání.

Děti přijaté k předškolnímu vzdělávání podle zápisu ve dnech 4.5. - 7.5. 2020 pro školní rok 2020/2021.