Smaller Default Larger

Mateřská škola

Začátek měsíce žila celá třída hodovými přípravami a dozvuky – pekly jsme hodové cukroví z plastelíny, povídali jsme si o kroji, zkoušeli jsme tvořit pávky. Děti sdělovaly své zážitky z průvodu i kolotočů a mohly si přinést ukázat, co si na hodech koupily.
Na toto téma jsme navázali i svatým Martinem, kdy jsme si povídali legendu o tomto světci (samozřejmě zjednodušenou verzi pro děti), učili jsme se o něm písničku, vyprávěli si pranostiky a z barevného papíru jsme na ozdobný talíř „upekli“ svatomartinskou husu“.

V měsíci říjnu jsme se zaměřili na přírodu – pozorovali jsme změny počasí i změny v krajině. Vypravili jsme se na procházku k rybníku, kde jsme si nasbírali přírodniny a z těch jsme si potom poskládali panáčka. Na naučné tabuli jsme se podívali na zvířátka, která můžeme u rybníka spatřit a připomenuli jsme si, jak se v přírodě chovat. Moc se nám líbili draví ptáci, které nám přivezla záchranná stanice Seiferos. Ti z nás, kteří byli s rodiči na Drakiádě na školním hřišti si s draky pořádně zalítali. Někdy si chodíme hrát do ekologické zahrádky, tam můžeme pozorovat, co se děje v jezírku – jsou tam pulci, ze kterých vyrostou žabičky.

Mateřská škola v Miloticích je součástí ZŠ Milotice. Vzdělávání dětí probíhá dle ŠVP pro předškolní vzdělávání s názvem: „Jsme rádi na světě“.
V mateřské škole jsou tři třídy, z nichž 1. třída je s interaktivní tabulí. Součástí mateřské školy je i přírodní zahrada, která je zaměřena na environmentální výchovu a vzdělávání.
Momentálně v MŠ působí pět učitelek. V 1. třídě působí učitelky Mgr.Kateřina Gergelová a Romana Fridrichová, ve 2. třídě Mgr. Lubomíra Šeďová a Bc. Kateřina Zimáčková a ve 3. třídě p. učitelka Kamila Grombířová.
Mateřská škola nabízí propojenost výchovně vzdělávací činnosti ZŠ a MŠ, bezproblémový přechod z MŠ do ZŠ. Provoz MŠ je od 6:30 do 16:00. Také se zaměřujeme na individuální přístup, na efektivní vzdělávání dítěte a spolupráci s rodiči.
V mateřské škole se uskutečňují kroužky: Angličtina pro děti, Technický kroužek, Výtvarný kroužek. V průběhu školního roku soustavně probíhají logopedické chvilky s dětmi, které vede učitelka Kamila Grombířová.

Na vycházkách a na školní zahradě děti pozorovaly změny v přírodě – první jarní květiny, živočichy, ptáky, slovně  a  výtvarně  své prožitky a zážitky zpracovávaly. Pracovaly s přírodním materiálem, nasely řeřichu a pozorovaly, jak klíčí a roste,  keřík  z  kočičkami  a  zlatým deštěm.  Zúčastnily  se  poučné exkurze ve  Vinařství  p. Krista, pojmenovávaly vnímané  věci a jevy, rozšiřovaly si slovní zásobu.