Smaller Default Larger

Díky  dotaci získané v rámci rozvojového programu "Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání"  jsme pořídili tradiční pomůcky, jako jsou např. odborné a dětské publikace, logopedické zrcadlo pro vizuální kontrolu výslovnosti, zvukové kostky, Magic ball, CD Brepta single apod.. Při práci mohou děti využít i různé logopedické pomůcky, pomůcky na podporu správného dýchání, a jiné.

Při koupi různých logopedických pomůcek jsme se poradili s klinickým logopedem, se kterým nadále spolupracujeme. Momentálně jsou v naší MŠ dvě asistentky logopeda, které provádějí logopedickou prevenci u dětí, které mají malé odchylky ve správné výslovnosti. Děti, které neodpovídají fyziologickému vývoji jsou v péči klinického logopeda. Jedna učitelka MŠ absolvovala kurz logopedické prevence.

Projekt se realizuje v různých aktivitách:
Sluchová cvičení, dechová cvičení, nápodoba zvuků, grafomotorická cvičení, cvičení pro motoriku a gymnastiku mluvidel, aktivity na rozvoj jemné a hrubé motoriky. Pomůcky využíváme při vzdělávacím procesu formou logopedických chvilek.
V MŠ se počet dětí s vadami řeči snížil, a to díky logopedické prevenci, která je v MŠ přínosem. Rodiče i děti spolupracují, tudíž výsledky jsou znát.