Smaller Default Larger
Problém mateřské školy Milotice řešilo zastupitelstvo obce více než dvě volební období. Požadavek na zvýšení kapacity podle prognózy demografického vývoje a neutěšený technický stav staré budovy školky bez jakékoliv dřívější modernizace vyžadovaly zásadní rozhodnutí. Základní škola, která byla postavena pro 550 žáků, měla v posledních letech kolem dvou set žáků. Takže při dobrém využití stávajících prostor technicky zmodernizovaných budov základní školy bylo jediným možným a hospodárným řešením přestěhování školky do školy. 
Pro financování akce se hledala, jak už to v obci Milotice bývá zvykem, příležitost dotační. Ta se na-skytla u Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod výzvy 3.3 – Rozvoj a stabilizace ven-kovských sídel školství a volnočasové aktivity. Technickou projektovou dokumentaci pro obec přepracovala již z dřívější projektové dokumentace firma PROST Hodonín. Žádost o podání dotace schválilo zastupitelstvo obce v únoru 2013. Koncem března pak byla podána žádost o dotaci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihovýchod v Brně.
Žádost byla úspěšná a v březnu 2014 byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace ve výši 85 % z celkových nákladů. V průběhu druhého čtvrtletí 2014 proběhla výběrová řízení na stavební práce a vybavení školky. Realizaci stavebních prací vyhrála firma PLUS Hodonín a realizaci vybavení firma KECIP z Klášterce nad Ohří. Před vlastní realizací projektu musela obec Milotice na své náklady jeden milion korun přestěhovat do nově zrekonstruovaných prostor v budově školy knihovnu, počítačovou učebnu, keramickou dílnu, družinu a školní cvičnou kuchyni.
Do uvolněného prostoru nad školní jídelnou a kuchyní pak v polovině července nastoupila stavební firma a do konce září velmi dobře provedla všechny stavební práce. Ihned po stavební firmě nastoupila firma s dodávkou a instalací nového krásně barevného vybavení. Pak přišlo ještě nezbytné stěhování ze staré školky a ve středu 5. listopadu 2014 mohlo proběhnout slavnostní zahájení provozu nové mateřské školy pro 67 žáků. Při této příležitosti měla veřejnost možnost prohlédnout si nové prostoty ve školce a také zrekonstruované prostory žáků základní školy.
Celkové náklady na novou školku pro 67 žáku byly 4 809 063 Kč (investiční 4 337 935 a neinvestiční 471 128) a obec Milotice je musela předfinancovat. Na převážnou část nákladů byl použit výhodný překlenovací úvěr České spořitelny. Na konci měsíce listopadu byla podána u Úřadu Regionální rady žádost o platbu. Věříme, že vše dobře dopadne a dotace bude co nejdříve na účtu obce Milotice.
 
Jaroslava Kundratová