Smaller Default Larger

Školní družina

Ve čtvrtek 30.11. jsme zažili zábavné odpoledne v tělocvičně, která byla plná malých čertíků a andílků. Děti si zahrály spoustu zábavných pohybových her. Házely bramborou do koše, hrály minikopanou s bramborou, přetahovaly se lanem, hádaly, koho odnesl anděl, skákaly do nebe aj.

Žáci se na začátku školního roku seznámili s pravidly a denním režimem školní družiny. Postupně se zapojili do celoroční hry. V prvním oddělení čteme knihy o hmyzu a povídáme si o různých broučcích. V druhém oddělení putujeme po krajích České republiky a seznamujeme se s různými zajímavostmi. 

Po delší odmlce jsme se opět mohli sejít s rodiči a jejich dětmi na již tradiční akci školní družiny. Jde o symbolické zakončení školního roku v podobě zábavného odpoledne s vyhodnocením naší celoroční družinové hry.

Na karneval, na ten se těšily všechny děti a také účast byla 100procentní. Všichni si dali záležet na svých kostýmech a bylo opravdu co obdivovat.