Smaller Default Larger

Školní kuchyně

1. Kategorie strávníků 
• Školní jídelna připravuje hlavní jídlo (oběd) pro žáky školy s možností výběru ze dvou pokrmů.
 • Pro děti mateřské školy připravuje přesnídávku, oběd, svačinu.
 • Žáci jsou zařazeni do kategorie dle svého věku v příslušném školním roce od 1.září do 31.srpna.
 • Členění strávníků základní školy:
 A kategorie    7 až 10 let   žáci ZŠ
 B kategorie  11 až 14 let   žáci ZŠ
 C kategorie  15 a více let   žáci ZŠ
• Členění strávníků mateřské školy:
  1. kategorie     děti od 3 do 6 let
  2. kategorie     děti MŠ od 7 do 10 let
 
 2. Cena stravného
 • Cena stravného pro jednotlivé kategorie se řídí dle přílohy 2. vyhlášky č.107/2005, a to následovně:
 Kategorie                          finanční limit na potraviny   platba strávníka
 2.1. žáci 7 až 10 let                            21,- Kč                   21,- Kč
 2.2. žáci 11 až 14 let                          23,- Kč                  23,- Kč
 2.3. žáci 15 až více let                        27,- Kč                  27,- Kč 
 2.4. děti 3 až 6 let                              30,- Kč
  - dopolední svačinka = 7,-Kč + oběd = 17,- Kč + odpolední svačinka = 6,-Kč
 2.5. děti 7 až 10 let                            34,-Kč
  - dopolední svačinka = 7,-Kč + oběd = 21,-Kč + odpolední svačinka = 6,- Kč
• Platba za stravu musí být provedena do 20. dne příslušného měsíce na nový měsíc. Pokud nebude platba do tohoto
  termínu uhrazena, strávník bude zablokován.
• Přeplatky za odhlášenou stravu se budou vracet dle způsobu placení (hotově, účet). V měsíci červnu, před ukončením
   školního roku, je přeplatek za stravu vrácen strávníkům.
 
3. Výdej stravy
 • Žák školy a dítě mateřské školy má nárok odebírat stravu pouze v přítomnosti ve škole. V delší nepřítomnosti
    musí zákonný zástupce žáka - dítě odhlásit. 
• Výdej stravy ve školní jídelně v den nepřítomnosti žáka školy, dětí mateřské školy se vydává do vlastního jídlonosiče. Používání
   jiné nádoby z hlediska hygieny není dovoleno. Strava se vydá pouze první den za cenu potravin, další dny se mohou stravovat
   za plnou cenu jako cizí strávník (tzn. finanční limit + režijní náklady).
 • Dle vyhlášky 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů o školním stravování, nemá dítě nárok odnášet stravu domů,
   pokud je ten den přítomno v mateřské škole.
   Pokud si zákonný zástupce bere z vlastního rozhodnutí dítě po obědě z mateřské školy, svačinku nelze odebírat domů.
   Na odpolední svačinku se může dostavit ve 14.00 hodin do mateřské školy.
 • Doba výdeje do jídlonosiče je od 11.00 hodin do 11.30 hodin.
 • Pro vydání stravy do jídlonosiče je nutné mít s sebou čip svého dítěte - žáka.
 • Strava v jídlonosiči je určena k okamžité spotřebě a nesmí se skladovat.
 • Výdej stravy ve školní jídelně pro mateřskou školu je:
                  přesnídávky od 8.15 do 8.45 hodin
                  oběd  od 11.00 do 12.15hodin
                  svačinka od 14.15 hodin
• Výdej stravy pro žáky ve školní jídelně je:
                  oběd  od 11.40 do 13.45 hodin
 
4. Objednávání a odhlašování stravy
 • Školní jídelna vaří dva druhy stravy.
 • Přihlášení strávníci – žáci základní školy a děti mateřské školy jsou vedeni ve školní jídelně na stravu po celý školní rok.
 • Rodiče vyplňují přihlášku ke stravování.
 • Rodiče dětí, žáků a samotní žáci jsou povinni se seznámit se stravovacím řádem školní jídelny.
 
4.1   Objednávání stravy pro žáky základní školy
 • Objednávat stravu č.1 lze na následující den do 12.30 hodin na terminálu ve škole nebo na www.strava.cz
 • Objednávat stravu č.2 lze dva dny předem do 12.30 hodin na terminálu ve škole nebo na www.strava.cz
   (příklad – na středu nutno objednat v pondělí).
 • Odhlašovat stravu č.1 i č.2 na následující den do 12.30 hodin na terminálu ve škole nebo na www.strava.cz.
 
4.2 Objednávání stravy pro děti mateřské školy
 • Rodiče přihlašují a odhlašují dítě 24 hodin předem do 12.30 hodin.
 • Při delší nemoci dítěte je nutno vždy v pátek zavolat do MŠ, zda dítě v pondělí nastoupí, jinak je automaticky od pondělí
    přihlášeno ke stravování.
 • Odhlašování stravy z posledních dnů v červnu a prosinci bude ukončeno 5 dnů předem.
 • Stravné nabíhá automaticky z měsíce na měsíc. Pokud rodiče dítě včas neodhlásí, musí stravu zaplatit.
 • Neodebraná strava propadá a nelze zpětně nárokovat odhlášku.
 • Elektronický čip má hodnotu 120,- Kč. Při přihlášení na stravování si strávník zakoupí tento čip za hotové u vedoucí
¨  školní jídelny.  Čip  je aktivován při placení. Pokud nejsou obědy zaplaceny nebo jsou odhlášeny, čip nedovolí oběd odebrat.
 • Elektronický čip platí po celou dobu docházky v základní škole. Při ztrátě si strávník musí zakoupit nový čip za 120,- Kč.
 • Pokud žák nebo dítě odchází úplně ze školy a nevrátí čip do 30 dnů, peníze za čip jsou nevratné.