Smaller Default Larger

Školní družina

Každý měsíc nás provází jiné zvířátko. Děti dostaly knížky s obydlími domácích 
zvířat. Za jednotlivé splněné úkoly dostanou k domečku razítko zvířátka.
Za čtyři razítka dostanou obrázek charakterizující to dané zvíře. Obrázek nalepí na cestičku a zvítězí ten, kdo dosáhne první ke všem zvířátkům.

Mezinárodní den dětí jsme v družině oslavili sportem. Bylo připraveno sedm disciplín, které všechny děti bez problémů zvládly.

V měsíci září se děti 1. třídy seznamovaly s prostředím družiny, s ostatními dětmi a také s 

činnostmi, které se během odpoledne v družině střídají.
Děti byly seznámeny s celoroční hrou a bylo jen na nich, jestli se do ní zapojí aktivně.

I děti ve školní družině se zapojily do projektu Den Země.

Stalo se již tradicí, že se na konci školního roku všechny děti i se svými rodiči symbolicky loučí se školní družinou.

Opět jsme využili naši školní zahradu ke společné soutěži. Děti měly za úkol najít správné písmeno ve slově.