Smaller Default Larger

Školní družina

Školní družina 2021 - 2022

V tomto školním roce je otevřeno první oddělení pod vedením vychovatelky Lenky Prčíkové a druhé pod vedením vychovatelky Bc. Hany Horákové. Školní družinu navštěvují žáci 1. – 3. ročníku.

Během celého školního roku budou probíhat činnosti vycházející ze ŠVP školní družiny ZŠ a MŠ Milotice. Zaměřujeme se na proměny přírody, poznávání okolí, chování mezi kamarády, upevňujeme hygienická pravidla.

Dne 11.6. proběhlo na školním hřišti zábavné odpoledne pro rodiče a děti navštěvující školní družinu. Sluníčko nám hřálo až moc, ale to nás neodradilo a děti se s nadšením daly do kreslení křídami na silnici.

Krásné počasí jsme využili k soutěžení na naší školní zahradě. Děti hledaly 16 obrázků a jejich názvy zapisovaly do tajenky. Starší děti spolupracovaly s těmi mladšími, a tak všechny byly úspěšné.

Kouzelné království plné pohádkových bytostí zaplnilo v pátek 2. 3. naši školní tělocvičnu. Děti převlečené za princezny, čarodějnice, kouzelníky a jiné pohádkové postavy si na začátku našeho družinového karnevalu zasoutěžily v šesti disciplínách. 

Tolik krásných čertíků a andílků jste mohli potkat jen v pátek ve školní družině!  Za asistence děvčat z 2. stupně si děti zasoutěžily v netradičních disciplínách. 

O tom, že děti rády pomáhají svým maminkám při vaření jsme se přesvědčili i ve školní družině.