Smaller Default Larger

Školní družina

Při procházce k rybníku jsme byli mile překvapeni novou úpravou okolí rybníka a vytvoření nového jezírka. Děti pozorovaly divoké kachny, hmyz a rostliny. Také jsme si připomněli zásady chování v přírodní rezervaci.
Určitě si sem ještě do prázdnin zajdeme. Dětem se vycházka moc líbila.

I my jsme si před Vánoci připomněli betlémský příběh, který si pro nás připravily děti z kroužku ,,Veselé zpívání“.

Potom následovala nadílka dárků, z kterých měli všichni velkou radost.

Již tradiční karneval proběhl i u nás ve školní družině. Děti si zasoutěžily, zvolily nejpěknější masky, zatancovaly si a na závěr je čekala

tombola. Věříme, že si karnevalové odpoledne všichni pěkně užili.

Loučení s družinou nebylo vůbec smutné, tak jako loučení bývá.Děti si užily spoustu zábavy při soutěžích, které pro ně připravily paní vychovatelky a maminky, tatínci, babičky i děděček ochotně obsluhovali jednotlivá stanoviště a za splněné disciplíny rozdávali sladkosti.Po kreslení křídami na cestu u školy následovala nejvíce očekávaná část - opékání špekáčků.