Smaller Default Larger

Školní jídelna při Základní škole a mateřské školy připravuje svačinky a obědy pro žáky školy a děti v mateřské školce. Pro zaměstnance školy a cizí strávníky jen obědy. Obědy u nás jsou vhodné pro každého. Jsme především školní stravování, a také přísnější normy na tuky, cukry, koření. Naší snahou je doplnit denní výživové normy, které jsou přísně sledované u žáků školními metodiky.
Stravovací řád je závazný pro každého strávníka. Základní vyhlášky a předpisy jsou k dispozici u ved. ŠJ., tel. 518 619 489.

Přihláška a odhláška ze stravy je vždy jeden den předem do 13:00 hodin. Žáci jsou vedeni na obědy a svačinky po celý školní rok. Stravné nabíhá automaticky od září z měsíce na měsíc a proto je nutné při delší nepřítomnosti dětí ve škole stravu odhlásit a vrátit stravenky. Neodhlášené, nevybrané svačinky a obědy propadají a nelze nárokovat odhlášku. Odhlašování obědů a svačinek z posledních dnů v červnu a prosinci je ukončeno 5 dnů předem z důvodu uzávěrky celkového hospodaření školy.

Výše stravného pro jednotlivé kategorie se řídí přílohou 2 vyhlášky 107/2005 a výživovými normami.

Žáci oběd: 7 až 10 let 21,- Kč
  11 až 14 let 23,- Kč
  15 a více let 27,- Kč
Žáci svačinka: 7 až 10 let 12,- Kč
  11 až 15 let 14,- Kč

Při ztrátě stravenek zaplatí žák poplatek 5,- Kč

Cizí strávník platí za jeden oběd 56,- Kč. Cena je rozložena na limit potravin á 27,- Kč, a režijní náklady á 29,- Kč. Poplatek za stravenky na celý měsíc činí 5,- Kč.

Platba stravného je vždy předem a je vybírána v hotovosti. Přeplatky stravného jsou vraceny v červnu a prosinci hotově na soupiskách o přeplatku a podpisu převzetí peněz. Pokud si žák a nebo rodič přeplatky nevyzvedne když je vyzván, propadají ve prospěch školy. Výběr stravného je upřesněn ve školní jídelně, vyhlášením místním rozhlasem Obecního úřadu a na informačním kanále obce Milotice.

Výdej stravy začíná svačinkami pro žáky o velké přestávce 9:40 hodin.
Obědy pro cizí strávníky do jídlonosiče od 10:15 do 11:00 hodin.
Obědy pro cizí strávníky se stravující v jídelně od 11:00 do 11:30 hodin.
Obědy pro žáky a zaměstnance školy od 11:40 do 12:00 hodin, od 12:30 do 13:45 hodin.

Strava je připravována dle platných receptur pro školní stravování, receptur teplých pokrmů, vlastních receptur. Školní rok je počítán od 1. září do 31. srpna dle vyhlášky 107/2005 o školním stravování.

Stravovací řád v celém znění byl projednán vedením školy a je platný od 1. září 2011. Stravovací řád je vyvěšen v každé třídě, školní jídelně, ve sborovně a v respíriu školy.