Smaller Default Larger

Provoz školní družiny ve školním roce 2022-2023

- ranní družina 6:30 – 7:40 (příchod možný do 7:15)
- odpolední družina 11:40 – 16:00

Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času po vyučování.
Během celého školního roku budou probíhat činnosti vycházející ze ŠVP školní družiny ZŠ a MŠ Milotice. Zaměřujeme se na proměny přírody, poznávání okolí, chování mezi kamarády, upevňujeme hygienická pravidla. Děti mohou sportovat, malovat, kreslit, vyrábět, hrát didaktické hry, stolní hry, hrát si …vše probíhá nenásilnou formou a je jen na dobrovolnosti každého vybrat si to, co ho baví.

Zároveň se děti zúčastní celoroční hry. V oddělení pod názvem CESTA KOLEM SVĚTA ZA ZVÍŘÁTKY a v 2. oddělení CESTA KOLEM SVĚTA ZA 10 MĚSÍCŮ.

 

1. oddělení navštěvuje 20 žáků z 1. a 2. třídy pod vedením vychovatelky Lenky Prčíkové.
2. oddělení navštěvuje 10 žáků pod vedením vychovatelky
Bc. Hany Horákové.

Třídy školní družiny se nacházejí na ochoze tělocvičny, tu také využíváme k pohybovým aktivitám, zejména v zimních měsících. Vždy, když počasí dovolí, chodíme na školní hřiště s průlezkami a na školní zahradu. Také poznáváme okolí a krásnou přírodu.
Navštěvujeme školní knihovnu a školní kuchyňku.
V době školní družiny mohou děti odcházet do různých kroužků, které škola nabízí v hojném počtu. Vedoucí si žáky vyzvednou ve školní družině a po skončení je opět vrátí.

Děti mohou odejít ze školní družiny jen s vědomím vychovatelky. Pokud odcházejí dříve, pak jen s písemnou omluvenkou rodičů.