Smaller Default Larger

Základní škola

Během měsíce června zavítaly všechny třídy prvního stupně opět do Ekocentra, které se po loňském tornádu přesunulo do prostor Duhové školy.
Prvňáčci zakončili celoroční hru programem O životě krtka. Prohlédli si nové přírůstky v malé ZOO. V krtincích hledali to, co do přírody nepatří. Třídili živočichy podle počtu nohou, dozvěděli se zajímavosti o krtkovi. Na závěr se jako krtci pokusili prolézt poslepu tunelem.

U příležitosti projektu Dne zdraví jsme na konci školního roku uspořádali  praktickou výuku první pomoci, kterou nám zprostředkovaly studentky Klvaňova gymnázia a Střední zdravotnické školy v Kyjově.

Zní to trochu tajemně, ale jedná se o malířskou soutěž pro děti a mládež, jejímž vyhlašovatelem je Jihomoravský kraj. Soutěž odborně a organizačně zajišťuje Masarykovo muzeum v Hodoníně, prostřednictvím Slovanského hradiště v Mikulčicích.

Posledního pátečního dne jsme využili nabídky spolku Magnet, aby inspirovali učitele prvního stupně a především aby motivovali děti k pohybu. Cílem spolku je vytvoření pozitivního vztahu dětí ke sportu, přivést děti k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času.

Od 1. dubna 2022 se naši druháci a třeťáci účastnili povinné plavecké výuky, která probíhala v Plavecké škole v Ratíškovicích.