Smaller Default Larger

Základní škola

Stejně jako každý rok se i letos žáci 9. tříd vydali do informačního poradenského střediska pro volbu povolání při Úřadu práce v Hodoníně. Na úvod zhlédli prezentaci o volbě povolání, dostali informace o studijních a učebních oborech, získali spoustu užitečných poznatků o možnostech uplatnění se v budoucím životě a o nabídce zaměstnání.

V pondělí 21. listopadu se první stupeň školy vypravil na divadelní představení Ronja, dcera loupežníka do Divadla Radost v Brně. V inscenaci převažovala činohra, ale pro zpestření a oživení bylo k vidění také několik tanců a písní.

Na den 18. 11.2022 je vyhlášeno dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dle §24 odst. 2, „volno ředitele školy“ pro žáky základní školy.

Centrum podpory zdraví v Brně přichystalo pro naše nejmenší školáky zdravotně výchovný program pod názvem CIGARETA RETKA. Děti nejdřív reagovaly na dotazy týkající se zdravého životního stylu a měly možnost posoudit, čím si mohou lidé zdraví poškodit. 

V rámci přírodovědy se děti prvního stupně zúčastnily výukových programů Centra ekologické výchovy Dúbrava v Hodoníně. Za odměnu si mohly prohlédnout místní zookoutek, pohladit krajtu či užovku červenou.