Smaller Default Larger

Základní škola

Úterní ráno 8. října bylo jedno z nejchladnějších rán minulého týdne. A právě v tento den naši školu navštívila společnost Seiferos, která se zabývá ochranou a výcvikem dravců a sov.

Stalo se již tradicí, že žáci nově vzniklých 6. tříd na začátku školního roku absolvují adaptační pobyt, jehož cílem je vzájemně se lépe poznat a navázat nová přátelství.

Už tradičně se na podzim účastníme běžeckých závodů v Hroznové Lhotě. 

Školní pozemky mají obrovský potenciál pro vybudování přírodní učebny.
Proto se i naše škola dala tímto směrem. Pestrá školní zahrada je prostor nejen pro relaxaci dětí MŠ a žáků naší školy, ale i prostor pro učení - názorné a zajímavé. Propojujeme tak učební látku s praktickými činnostmi „tam venku“.

Už se stalo tradicí, že deváťáci během celého školního roku spolupracují s prvňáčky, aby jim usnadnili jejich pobyt ve škole. Cílem je, aby pro ně škola nebyla strašákem, ale místem, kam budou chodit rádi.