Vytisknout
Zobrazení: 406

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 bude od 11. května obnovena docházka žáků 9. ročníků do škol, a to výhradně za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.

Na výuku musí zákonný zástupce své dítě předem přihlásit, a to podepsanou žádostí o přítomnosti/nepřítomnosti dítěte ve škole a čestným prohlášením o bezinfekčnosti. Formulář o přítomnosti/nepřítomnosti dítěte ve škole je nutné odevzdat do 7. 5. 2020, pokud formulář neodevzdáte do stanoveného termínu, nebude již možné, aby Vaše dítě do školy nastoupilo! Čestné prohlášení o bezinfekčnosti přinese žák do školy v den nástupu, tj. 12. 5. 2020Veškeré pokyny a formuláře jsou zveřejněny na webu školy, věnujte tedy těmto pokynům zvýšenou pozornost! Příslušné formuláře je možné vyzvednout také ve škole a jsou uloženy i na TŘÍDNÍCH STRÁNKÁCH ve složce MATERIÁLY A SOUBORY.

Prosíme do čtvrtka 7. 5. 2020 do 12.00 o zaslání informace, zda Vaše dítě k přípravě nastoupí. Informaci zašlete prosím:

  1.  na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo
  2.  do datové schránky e4nmffy, nebo
  3.  přineste osobně na ředitelství školy nejpozději do 7. 5. 2020 do 12 hodin.

Povinností dítěte bude, mimo jiné, nosit ve škole roušku, kterou zajistí škola. Škola bude mít právo dítě v případě nedodržování těchto podmínek z této přípravy vyškrtnout. Prosím, nepodceňte tuto skutečnost v zájmu zdraví všech i bezproblémové výuky Vašeho dítěte.

Příprava  9. ročníků bude probíhat dvakrát týdně v dvouhodinových blocích, a to z matematiky a českého jazyka každé úterý a čtvrtek:

9.A – od 8.00 – 10.00

9.B – od 9.00 – 11.00

První konzultace proběhne v úterý 12. 5. 2020

Provoz bude uskutečňován za zvýšených hygienického pravidel, aby se minimalizovalo riziko šíření případné infekce, doporučený počet žáků v jedné skupině bude maximálně 15, bude splněna podmínka jedno dítě v lavici se stanoveným odstupem mezi jednotlivými žáky nejméně 1,5 m. Složení skupin bude neměnné a vzájemný kontakt mezi skupinami bude omezený. Každá skupina bude mít k dispozici dezinfekční prostředky na ruce a jednorázové papírové ubrousky na bezpečné osušení rukou. Během výuky bude kladen důraz na časté větrání, které je zásadním preventivním faktorem k zamezení nákazy. Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Ke kontaktu mezi skupinami nebude docházet. Provoz v šatnách bude organizován tak, aby se zamezilo setkávání žáků z jiných skupin.

Přihlášení dítěte na tuto výuku je z Vaší strany dobrovolné. Pokud ale dítě přihlásíte, bude třeba jeho absence omlouvat stejně jako na běžnou výuku za normálních okolností, tedy prostřednictvím omluvenek v žákovské knížce. Pokud dítě odhlásíte, dítě už nadále na přípravu do školy docházet nebude.

V Miloticích dne 4.5.2020                                                                                              Anton Ivánek, ředitel školy

 

Prohlášení o neúčasti dítěte ve škole

Žádost o přítomnost dítěte ve škole

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění