Smaller Default Larger

Od pondělí 24. května 2021 se umožňuje osobní přítomnost všech žáků školy. Výuka probíhá v obvyklém režimu – prezenčním způsobem.

V budově školy a během vyučování platí povinnost nosit roušky nebo respirátory třídy FFP2. Jiné ochranné pomůcky dýchacích cest nejsou povoleny.

Škola je otevřena pro všechny žáky od 7.45.

Výuka probíhá dle rozvrhu platného od 1.9.2020.

Provoz mateřské školy od 24.5.2021 pokračuje beze změn. Výuka probíhá v obvyklém režimu. 

Testování

Žáci školy budou testováni PCR testy neinvazivním odběrem z dutiny ústní ve frekvenci 1 x za 14 dní, a to vždy v pondělí po uplynutí testovacího cyklu. Odběr vzorků bude probíhat ve třídách v průběhu výuky.

V případě, že se žák nezúčastní PCR testu, bude po příchodu do školy testován antigenním testem.

Testovat se nemusí žáci, kteří :

- absolvovali nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

- absolvovali nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

- mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů, nebo

- žáci nemusí podstupovat preventivní testování ve škole pokud od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 prodělali laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a neuplynulo více než 180 dní.

Žákovi, který nesplní tyto podmínky, neumožní škola účast na vzdělávání.

Vstup do budovy školy je hlavním vchodem od silnice směr Vacenovice.

Podmínky a účel testování lze nalézt na odkazu: https://testovani.edu.cz/

Školní jídelna

Školní jídelna bude připravovat stravu :

- celodenní pro děti mateřské školy

- pro všechny přihlášené žáky

Ke stravování ve školní jídelně je nutné žáky přihlásit nejpozději do pátku 21.5.2021 do 12 hodin prostřednictvím webové aplikace www.strava.cz nebo telefonicky u vedoucí školní kuchyně.

Prosíme zákonné zástupce, aby sledovali webové stránky školy vzhledem k tomu, že informace k provozu škol přicházející z MŠMT ČR, se často mění. Pokud by došlo k nějakým úpravám, zavčas budeme informovat.