Smaller Default Larger

V květnu se otevřela nejenom škola pro prezenční výuku, ale i brány školní zahrady.
Už během distanční výuky se učitelé vrhli do práce, aby připravili zahradu na příchod žáků, kteří zde tráví hodiny pěstitelství, pracovních činností a dalších předmětů. Žáci si zde v praxi osvojí postupy potřebné pro pěstování zeleniny i okrasných rostlin.

Pro děti z mateřské školy je zahrada místem her a zábavy, kde najdou spoustu herních prvků, ale také zde získávají zkušenosti s pěstováním vlastní zeleniny. K odpočinku mohou využívat zahradní altán, nově vysázené iglú a tunel z vrbových prutů, které poskytují příjemný stín.
Obnovili jsme obruby vyvýšených záhonů – málo trvanlivý dřevěný rám byl nahrazen betonovým ztraceným bedněním, které lépe odolá výkyvům počasí. Došlo i na vyčištění kompostérů, tím vznikl prostor pro ukládání bioodpadu.
Zahrada slouží nejen lidem, ale je i životním prostorem mnoha živočichů, kterým jsme připravili útočiště – domeček pro ježky, kamennou skalku pro ještěrky, keramická pítka pro hmyz a ptáky. Na stromech visí budka pro netopýry, krmítka a ptačí budky. Zahradu doplňují dvě jezírka, kde se rozmnožují žáby a kde lze pozorovat vodní hmyz.
V místě suché zídky se tyčí socha – symbol chráněné rostliny hlaváčku jarního. K rozšíření vědomostí slouží pro žáky naučné tabule o PR Horky a PR Písečný rybník, u bylinkového záhonu najdeme vyobrazené některé léčivé rostliny a význam opylovačů, zejména včely medonosné, popisuje informační tabule v blízkosti záhonů, které mají tvar včely a včelích pláství. Pro výuku lze využít i další prvky – směrovou růžici světových stran a záhon ve tvaru Pythagorovy věty. Připravujeme vytvoření výukové cesty v místě mezi skleníky.
Děkujeme obci Milotice za zapůjčení velkého zahradního stanu, kde probíhá výuka. Doufáme, že se nám ve spolupráci s obcí podaří zrekonstruovat skleníky, které jsou v havarijním stavu a vyžadují nátěr konstrukce a výměnu skel.
Čeká nás ještě spousta práce, stále je co zlepšovat, ale už teď je pro nás školní zahrada krásnou oázou, kde to žije.
                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Mgr. Irena Šnajdrová

 zahrada1.jpg  zahrada 2.jpg
 zahrada3.jpg  zahrada4.jpg