Smaller Default Larger

Omluvenku zasílají zákonní zástupci třídnímu učiteli prostřednictvím komunikačního systému Komens - Bakaláři. Omluvenku v systému vidí rovněž ostatní vyučující.

  1. V nabídce Komens vyberte Poslat zprávu.
  2. Typ zprávy zvolte Omluvení absence
  3. Do hlavičky a do textu omluvenky uveďte důvod absence a přesně vymezené období, na které žáka omlouváte 
  4. Odešlete zprávu. 

 

omluvenka.jpg