Smaller Default Larger

Naši nejmenší zavítali v rámci Dne Země na hodonínský sběrný dvůr. Měli možnost vidět zblízka provoz sběrného dvora nejen zvenčí, ale i uvnitř prostor, které nejsou běžně přístupné. Seznámili se nebezpečným odpadem, byli v blízkosti linky pro třídění plastů, v budově s odloženými počítači, monitory a jinými vyřazenými elektrospotřebiči. 

Dozvěděli se, jak dlouho se v přírodě rozkládá žvýkačka (50 let), plechovky či dětské plenky. Zjistili, jak se využívají staré pneumatiky, plastové nádoby nebo kolikrát se může zpracovat jedna papírová stránka. Dokonce prvňáčci objevili pro někoho nepotřebné knihy, mezi nimiž se skrýval i Harry Potter. Přímo ve dvoře si děti přečetly pohádku, kterou vytvořila devítiletá dívka ke Dni Země. Poté navštívily místní knihovnu a krásný den zakončily dováděním na hřišti. Žáci 3., 4. a 5. třídy byli v rámci Dne Země na exkurzi na sběrném dvoře v Miloticích. Přivítal nás pan místostarosta Radek Šeďa a správce areálu pan Josef Antoš, kteří nám představili a popsali odpadové hospodářství obce. Děti měly možnost se na vlastní oči přesvědčit, jak probíhá třídění odpadu. Byl prostor také na otázky a prohlídku celého areálu. Pro děti byla přednáška velmi poučná a zajímavá. Během cesty jsme zavítali také do přírodní rezervace Písečný rybník a pozorovali jsme jarní přírodu.

 1650910868514.jpg