Smaller Default Larger

Na 22. duben připadá celosvětová událost zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí – Den Země. Také v naší škole každoročně probíhá stejnojmenný projekt, kdy se žáci aktivně zapojují do aktivit, popř. navštěvují místa, která mají s ochranou přírody co do činění.

Letos žáci 2. stupně navštívili ČOV v Miloticích, kde se díky panu Neničkovi dověděli, jak funguje místní čistička odpadních vod, ze kterých obcí přitékají odpadní vody a kolika procesy musí odpadní voda projít, než jim nateče doma čistá z vodovodního kohoutku.
Součástí Dne Země byl úklid školní zahrady a hřiště. Každá třída měla stanoveny úkoly - žáci vyhrabali všechno listí z travnatých ploch a zpod stromů, odplevelili a pohrabali záhony, vyčistili chodníky mezi záhony, dosypali vyvýšené záhony štěrkem, vyrobili nové informační tabule, natřeli nosné konstrukce altánu a lavičky, vyklidili prostor za skleníkem…
Tento den žáci strávili v přírodě mimo budovu školy na čerstvém vzduchu, navíc svou činností prospěli nejen přírodě, ale i sami sobě. :-)

 IMG_0700.jpg