Smaller Default Larger

U příležitosti projektu Dne zdraví jsme na konci školního roku uspořádali  praktickou výuku první pomoci, kterou nám zprostředkovaly studentky Klvaňova gymnázia a Střední zdravotnické školy v Kyjově.

Žákyně a žáci měli možnost vyzkoušet si masáž srdce. Na jednotlivých stanovištích se učili poskytovat pomoc poraněnému. Také se snažili uložit spolužáka do stabilizované polohy a dozvěděli se, jak postupovat při popáleninách. Při práci ve třídách si nové poznatky doplňovali a také si ověřili svoji úroveň znalostí při testování. Součástí tohoto poučného dne byla také vycházka do okolí školy.

IMG_0763
IMG_0764
IMG_0765
IMG_0766
IMG_0767
IMG_0768
IMG_0769
IMG_0770
IMG_0771
IMG_0772
IMG_0773
IMG_0774
IMG_0754
IMG_0755
IMG_0756
IMG_0757
IMG_0758
IMG_0759
IMG_0760
IMG_0762
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20