Smaller Default Larger

Během měsíce června zavítaly všechny třídy prvního stupně opět do Ekocentra, které se po loňském tornádu přesunulo do prostor Duhové školy.
Prvňáčci zakončili celoroční hru programem O životě krtka. Prohlédli si nové přírůstky v malé ZOO. V krtincích hledali to, co do přírody nepatří. Třídili živočichy podle počtu nohou, dozvěděli se zajímavosti o krtkovi. Na závěr se jako krtci pokusili prolézt poslepu tunelem.

Druháci ukončili v Ekocentru týdenní projekt o včelách. Vyzkoušeli si život včely a jak se žije v úlu. Pro třeťáky byl připraven výukový program o mravencích. Děti se dozvěděly o těchto živočiších mnoho užitečného i zajímavého. Programu s názvem Co se děje v trávě se zúčastnili žáci čtvrté třídy. Dozvěděli jsme se o rostlinách a živočiších, které můžeme vidět především na loukách. Děti byly z programu nadšené a aktivně se zapojily do všech různorodých aktivit.
Program s názvem Ohrožení a vyhynulí živočichové - byl pro pátou třídu docela náročný na splnění všech zadaných úkolů. Žáci se seznamovali se vzácnými druhy, které vyhledali v encyklopedii podle obrázků a na závěr podle skupin živočichů malovali plakáty.

eko.jpg