Smaller Default Larger

Na den 18. 11.2022 je vyhlášeno dle Školského zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, dle §24 odst. 2, „volno ředitele školy“ pro žáky základní školy.