Smaller Default Larger

V prosinci a v lednu proběhla školní kola olympiád v českém a anglickém jazyce. Olympiády v českém jazyce se zúčastnilo celkem 14 žáků 8. a 9. tříd. V části mluvnické si žáci vyzkoušeli úkoly, které prověřily nejen jejich znalosti, ale i jazykové cítění. Ve slohové části museli pro změnu předvést své slohové dovednosti na zadané téma.

Na 3. místě skončil Martin Šlahůnek z 9. A, 2. místo získala Viktorie Holečková z 8. A a nejlépe v těchto úkolech obstála Karla Nováková z 8. B, která bude naši školu reprezentovat v okresním kole. Budeme držet palce!

Anglická olympiáda měla 2 části – písemnou a ústní. V písemné části žáci otestovali slovní zásobu, čtení s porozuměním, poslech a také jak zvládají gramatiku. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to žáci do 7. třídy (včetně) a 8. a 9. ročníky. Celkem se zúčastnilo téměř 40 žáků. Do 2. kola – ústního – postoupilo 10 žáků a předvedli, jak dobří jsou v mluveném jazyce. Popisovali obrázek a poté hovořili na vybraná témata. Jako nejlepší překvapil v nižší kategorii Marek Střítecký ze 3. třídy a ve vyšší kategorii Lukáš Němec z 9.A, kteří pojedou změřit síly v únoru do okresního kola. Přejeme hodně štěstí!

                                                                                                                                                   Mgr. Radka Pavelková a Mgr. Alena Borúfková

 

olympjaz
olympjaz (3)
olympjaz(4)
olympjaz(2)
olympjaz(5)
olympjaz (6)
olympjaz(7)
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7