Smaller Default Larger

V pátek 30. června jsme slavnostně ukončili školní rok.  Před školní budovou se sešli všichni žáci kromě devaťáků. Po proslovech pana starosty, pana ředitele a paní zástupkyně byli vybraní žáci odměněni knihami. Poté se všichni rozešli do tříd, kde třídní učitelé svým žákům předali vysvědčení. 

A v 11 hodin proběhlo v zámecké oranžerii loučení s našimi deváťáky. Tato slavnostní chvíle představovala významný milník v životech těchto mladých jedinců, kteří se po dokončení deváté třídy připravují na další etapu svého vzdělávání.

Rozloučení se již tradičně zúčastnili vedoucí představitelé obcí Milotic a Vacenovic – pan starosta Radek Šeďa a paní starostka Jana Bačíková. K žákům promluvili nejen oni, ale také pan ředitel Anton Ivánek a paní zástupkyně Věra Bajová, bývalá třídní učitelka na prvním stupni. Po předání vysvědčení, knižních odměn a drobných osobních dárků se slova ujaly třídní učitelky na druhém stupni - Radka Pavelková a Irena Šnajdrová, které připomněly nezapomenutelné chvíle strávené se svými deváťáky a povzbuzovaly je do budoucna. Žáci měli také příležitost vyjádřit své pocity a poděkovat svým učitelům a rodičům za jejich podporu a vedení.
Loučení bylo plné emocí a radosti. Rodinní příslušníci, kteří se zde shromáždili, byli svědky toho, jak jejich milované děti a příbuzní překračují práh dětství a vstupují do světa dospělých.

                                                                                                                                     Mgr. Radka Pavelková

zaverskolniho roku_01
zaverskolniho roku_02
zaverskolniho roku_03
zaverskolniho roku_04
zaverskolniho roku_05
zaverskolniho roku_06
zaverskolniho roku_07
zaverskolniho roku_08
zaverskolniho roku_09
zaverskolniho roku_10
zaverskolniho roku_11
zaverskolniho roku_12
zaverskolniho roku_13
zaverskolniho roku_14
zaverskolniho roku_15
zaverskolniho roku_16
zaverskolniho roku_17
zaverskolniho roku_18
zaverskolniho roku_19
zaverskolniho roku_21
zaverskolniho roku_22
zaverskolniho roku_23
zaverskolniho roku_24
zaverskolniho roku_25
zaverskolniho roku_26
zaverskolniho roku_27
zaverskolniho roku_28
zaverskolniho roku_29
zaverskolniho roku_30
zaverskolniho roku_31
zaverskolniho roku_32
zaverskolniho roku_33
zaverskolniho roku_34
zaverskolniho roku_35
zaverskolniho roku_36
zaverskolniho roku_37
zaverskolniho roku_39
zaverskolniho roku_40
zaverskolniho roku_41
zaverskolniho roku_42
zaverskolniho roku_43
zaverskolniho roku_44
zaverskolniho roku_45
zaverskolniho roku_46
zaverskolniho roku_47
zaverskolniho roku_48
zaverskolniho roku_49
zaverskolniho roku_50
zaverskolnihoroku_51
Previous Next Play Pause
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49