Smaller Default Larger

Vážení rodiče, v letošním školním roce naše škola nabízí a děti mohou navštěvovat  tyto zájmové útvary.

Název kroužku Vyučující Den Čas
Angličtina       p.uč. Borúfková čtvrtek 11.50 - 12.35
Příprava k přijímacím zkouškám M p.uč. Smejkalová středa   7.00 – 7. 45
Doučování  M – 7. třída p.uč. Smejkalová úterý 14.00  - 15.00
Florbalový kroužek pro 1.st p.uč. Mlýnek čtvrtek 14.00 -  15.00
Florbalový kroužek pro 2. St p.uč. Mlýnek úterý 14.00 – 15.00
Keramika  p.vych. Prčíková pondělí, úterý 15.00 – 16.00
Polonéza p.uč. Smoláková středa 14.00 – 15.00
Pěvecký sbor p.uč. Borúfková středa 13.45 – 14.30