Smaller Default Larger

Základní škola

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády a s aktualizovaným manuálem MŠMT ze dne 27.5.2020 bude od 8. června 2020 umožněna přítomnost žáků 2. stupně v základní škole, a to z důvodu individuální nebo skupinové konzultace formou školních skupin. 

Současná situace, kdy celý svět bojuje s koronavirem, je těžká pro všechny. O něco těžší je ale pro žáky 9. tříd, které za necelý měsíc čekají přijímací zkoušky, kde by měli prokázat své znalosti získané během devítileté školní docházky.

Vážení rodiče, v souladu s usnesením vlády bude od 25. května 2020 obnovena docházka žáků 1. stupně do škol, a to přítomností na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin.

Vážení rodiče,

v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 bude od 11. května obnovena docházka žáků 9. ročníků do škol, a to výhradně za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy.