Smaller Default Larger

Základní škola

V pátek 24. dubna se žákyně a žáci 4. a 5. třídy zúčastnili v Kyjově akce "Osvobození očima dětí". Smyslem akce bylo ukázat dětem, jak prožívali válku děti v jejich věku a současně je seznámit s historií Kyjova a okolí. 

Je spékání skla. Touto metodou lze vytvořit krásné skleněné mozaiky, obrázky i šperky. Fusing si mohli vyzkoušet žáci naší školy ve čtvrtek 12. 3. 2015 pod vedením keramika a výtvarníka pana Dušana Pelcla.Výtvarné dílny se zúčastnilo i několik učitelů z okolních škol. Žáci skládali skleněné střípky na tabulky skla do různých obrazců, jak větších rozměrů, tak i drobných šperků.

V druhém pololetí si většinou žáci porovnávají své znalosti v různých předmětech ve školních kolech a ti nejúspěšnější reprezentují naši školu v kolech okresních. V lednu proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce ve dvou kategoriích, a to 6. a 7. třídy a 8. a 9. třídy. 

Okresního kola Soutěže mladých recitátorů, které se koná každoročně v Hodoníně na ZŠ Mírové náměstí, se naše škola účastní pravidelně již několik let. Letos se konalo 4. března. I nyní jsme měli svá čtyři želízka v ohni. Vítězové školního kola ve svých kategoriích (Ema Šeďová, Vít Gerych, Martin Polášek a Jiří Toman) na sobě poctivě pracovali a podali velmi dobré výkony, konkurence mladých nadějných recitátorů však byla velká.

Letošní pěvecké soutěže Zlatý slavík se zúčastnilo téměř 30 dětí, což vypovídá o tom, že děti zpívání baví. Jako každý rok jsme slyšeli písničky lidové, písničky z pohádek i muzikálů. Novinkou bylo nové ocenění, a to Cena diváků, kteří vybrali ty zpěváky, kteří se jim líbili nejvíce.