Smaller Default Larger

Základní škola

V lednu u nás proběhlo školní kolo Olympiády v anglickém jazyce. Soutěžilo se ve dvou kategoriích, kdy žáci měli předvést, jak ovládají v angličtině poslech, gramatiku, čtení s porozuměním a jakou mají slovní zásobu.

Soutěže se ve školním kole zúčastnilo 7 žáků z devátých tříd. Do krajského kola, které se konalo v Brně 10.12.2019, postoupili žáci z 9.A: Aneta, Tomáš a Vojtěch.

Blížící se Vánoce si žáci 5. – 9. tříd zpestřili 6. prosince návštěvou baletního představení Louskáček v Janáčkově divadle Brno.

Ve čtvrtek 5. prosince připravili deváťáci pro své nejmladší spolužáky „ Čertovské dovádění a soutěže.“ 

Už tradičně se na konci listopadu pořádalo v naší tělocvičně okrskové kolo v nohejbalu. Stejně jako vloni se naši kluci utkali o postup do okresního finále se žáky z kyjovské ZŠ Dr. Joklíka, vracovské MZŠ a základky ze Žarošic.